foo

Guld i nabolaget

Guld i nabolaget handler om at se institutionen i en større sammenhæng. I kan vælge at overveje hvilke andre interessenter, andre institutioner eller andre faciliteter, der er i lokalområdet og finde ud af, hvilke muligheder det giver for jeres daginstitution. Det kan være, at daginstitutionen kan få adgang til flere faciliteter ved at dele eller bytte med andre institutioner. Det kan være, at en eksisterende institution kan udnyttes bedre, eller der kan opstå nogle interessante samspil, dynamikker eller oplevelser for medarbejdere og børn. For medarbejderne kan samspil med andre institutioner og interessenter give flere muligheder og større handle rum i hverdagen.

Der kan etableres interessante samarbejder med andre fagpersoner, med dagplejen, den kommunale sundhedspleje eller den nærtliggende skole.

Relationer til omverdenen kan også handle om at invitere andre brugere ind i institutionen. Det kan være, at institutionens centrale rum kan lånes eller lejes ud til aktiviteter, som musik for børn, beboermøder eller til en lokal madklub. Det kan f.eks. betyde, at børn og forældre knyttes til institutionen over en længere årrække. Det kan også være en fordel, at der er mennesker til stede i institutionen i flere af døgnets timer. Så er der opsyn og uønsket brug af udearealer minimeres. Ved at planlægge mulige relationer til omverdenen, sammen med daginstitutionsbyggeriet, opstår der en åbning, hvor I kan inddrage potentielle samarbejdsparter i jeres forskellige beslutninger. Det sikrer en klar dialog om fordele og ulemper, forventninger og formalia omkring et eventuelt samarbejde.

Hvis institutionen skal kunne bruges af andre uden for åbningstid, kan det f.eks. være en fordel at indtænke mulighed for sektionsopdeling af institutionen, opbevaringsplads til eksterne brugere og andre indretninger, der gør ansvarsfordeling og oprydning lettere.

Eksempler på samarbejder

Maksimal forældreservice

Placering ved en togstation og hovedvej. Daginstitutionen placeres sammen med funktioner forældre har behov for til eller fra arbejde. Det kunne f.eks. være i forbindelse med indkøbsmuligheder, bibliotek, træning, frisør eller autoværksted.

 

Musicon Valley

En baby-bongo børnehave opføres i en bydel, med en særlig identitet. Institutionens identitet understøttes af de omkringliggende funktioner, f.eks. et rockmuseum, scener, øvelokaler, musikskole etc.

 

 

Institution på biblioteket

Daginstitution integreres med biblioteket. Ved at placerede to funktioner sammen, bliver biblioteket synligt i familiernes hverdag og børn, medarbejdere og forældre ser og bruger biblioteket.

 

Udendørs satellitter

Nogle daginstitutioner deler flere udendørs faciliteter placeret som satellitter rundt om i kommunen, f.eks. en byggelegeplads, tarzanbane, rollespils-site og shelters. 

 

Sportsanlæg

Daginstitutionen planlægges sammen med nybygning af et sportsanlæg, hvis faciliteter den benytter. 

 

Fælles legeplads og selskabslokaler

Daginstitutionen har etableret et samarbejde med en boligforening. Daginstitutionen anvender legeplads og selskabslokaler fra 7-17 på hverdage, og boligforeningen råder over faciliteterne om aftenen og i weekenden.

25. Mar 2014 kl. 11:06