foo

Dialogværktøjet 'Rum og Rammer'

Download dialogværktøjet i pdf her:

Introduktion til dialogværktøjets fire skalaer

I kan udvikle jeres daginstitutionsbyggeri fra mange forskellige perspektiver. Det er vigtigt for at få projektet godt gennemarbejdet. Men også som arbejdsproces er det fremmende for nytænkning at skifte perspektiv flere gange undervejs, så idéer fra de forskellige perspektiver kan berige hinanden. Inspirationen er struktureret i fire perspektiver. Det er samtidig en måde at skabe overblik over, hvornår man taler om hvad.

De fire perspektiver kaldes skalaer, fordi de er blik på institutionen set fra forskellige afstande.

De fire skalaer

24/7 Døgnet rundt, året rundt:

I denne del stilles der skarpt på brugssituationer i døgnets 24 timer og året rundt. Hvad sker hver dag, og hvad sker kun af og til? Er der en rytme der følger året eller årstidernes skiften? Hvilke situationer er særlig væsentlige? Og hvem er - eller kunne tænkes at være - vigtige brugere af institutionen?

1:50 Institutionens indretning:

I skala 1:50, Institutionens indretning, er der zoomet ind på pædagogikken og indretningen. Hvem styrer aktiviteter og adgang til faciliteterne, hvornår er der behov for store og små armbevægelser, er der særlige pædagogiske temaer og hvordan skal alt dette afspejle sig i indretningen.

1:500 Institutionens organisering:

I denne skala er opgaven at zoome lidt ud og stille skarpt på institutionens organisering og strukturer. Her sætter I fokus på organisering af børn og faciliteter, hvad vil I gerne kunne, og hvor kan faciliteten placeres i daginstitutionen eller andre steder i nærområdet.

1:5000 Institutionen og dens omgivelser:

I denne skala inviteres I til at indtage et fugleperspektiv, hvor I ser institutionen og kvarteret fra oven og danner et overblik over institutionens omgivelser og de muligheder der ligger her. Hvis I arbejder med et projekt, hvor placeringen ikke ligger fast endnu, kan man bruge denne skala til at afsøge gode muligheder for placering. Hvis I har et projekt med en eksisterende institution kan I anvende denne skala til at afsøge muligheder for samarbejde med andre institutioner eller organisationer, og til at drøfte om det rigtige for jer er ombygning eller tilbygning.

Jeres projekt - Jeres perspektiv

Rum & Rammer er opbygget, så I kan starte i alle skalaer og sammensætte rækkefølgen, præcist som I ønsker. En rækkefølge, der kan være relevant i mange byggeprojekter, er som følger. I starter med at afdække de vigtigste brugeres behov og de vigtigste brugssituationer. Derefter fokuserer I på institutionens pædagogik og indretning og sammenhængene imellem de to. Så zoomer I ud og sætter fokus på institutionens organisering af børn og faciliteter. Til sidst flyver I op i helikopterperspektiv og ser på de muligheder, der ligger i institutionens omgivelser. Denne rækkefølge kaldes i værktøjet for indefraud.

25. Mar 2014 kl. 12:46