foo

Stemninger og indretning

Fantasirummet på Aalborg Hovedbibliotek. Foto: Peter Søholm Simonsen

Denne designudfordring handler om, hvordan I kan vægte indretningen af jeres daginstitutions forskellige steder og rum. Skal steder og rum kunne bruges til mange forskellige ting, eller skal de indrettes, så de er særligt gode til noget bestemt og skaber en helt særlig stemning? Det er en afvejning af både økonomi og af fleksibiliteten ved en generel indretning i forhold til det inspirerende og stemningsskabende ved en særlig indretning.

Skal jeres daginstitution have en særlig profil, bliver profilen lettere en del af hverdagen, hvis den afspejles i indretningen. En særlig indretning giver stemning, identitet og ”noget” at vise frem.

En generel indretning er billigere og giver et bedre udgangspunkt for at bytte rundt på funktioner mellem forskellige rum eller for at lave midlertidige iscenesættelser.

Designudfordringen lægger op til en diskussion af, hvor der skrues op og ned for oplevelser og effekter, og dermed hvordan der skabes inspirerende og identitetsstærke omgivelser. Hvad er det første I ser, når I kommer ind i institutionen? Hvad sætter stemningen i de rum, hvor børn, medarbejdere og forældre mødes og samles?

Hvor placeres værksteder og andre karakteristiske funktioner, så de kommer til at præge stemningen og hverdagen i institutionen så meget som muligt? Og hvilke indretninger appellerer til henholdsvis små og større børn?

Invitation til diskussion

For at hjælpe jer med at fastholde fokus for en vigtig diskussion om, hvordan jeres daginstitution vil arbejde med stemninger og indretninger, har vi udviklet en model med en række lodrette akser - en for hvert rum eller sted I ønsker at diskutere. På hvert rum kan der skrues op og ned for effekter og oplevelser i indretningen. En placering nederst på aksen giver en generel indretning med generel belysning, gulvbelægning etc. Altså et rum, som kan bruges til det meste, men ikke er særlig godt til at give en særlig karakter.

En placering øverst på aksen giver en helt særlig indretning, med særlig belysning, særlige overflader og masser af stemning og inspiration. Et meget specifikt rum, med en særlig indretning, som til gengæld er dedikeret til en bestemt type aktivitet.

Skal nogle rum kunne bruges til meget forskelligartede aktiviteter? Er der bestemte rum og steder, som skal fortælle en særlig historie om eventyr, natur eller det ydre rum? Skal værkstederne dufte af træ og maling og indrettes med slagbænke, værktøjsvæg, kroge i loftet til at hejse projekter op i og en stor port ud til det fri, så I kan køre materialer eller måske en gammel bil indenfor? Læs mere om hvordan I bruger dette og andre redskaber her.

Markeringen er et eksempel, der viser at forskellige typer rum kan have forskellige grader af stemning eller specialisering i indretningen. Her er f.eks. valgt at institutionens samlingssted skal være specialindrettet til en bestemt type aktivitet. Ankomstområdet har en generel indretning og sovested er et helt ukodet rum.

Den ukodede institution

Som kan tilpasses hvad som helst, men ikke giver særlige oplevelser i sig selv. Her er det aktiviterne, der giver oplevelserne og ikke indretningen.

 

 

 

Den let prægede institution

Hvor oplevelserne og “det særlige” skabes med mindre effekter som gardiner, bemalinger af vægge, møblering og andre små identitetsskabende elementer.

 

 

Den særlige institution

Med særlige faciliteter, rum og steder og masser af oplevelser fra kælder til kvist.

 

 

 

Den specielle

Hvor rum og steder er indskrevet i en større fortælling. Her er masser af specialindretninger og “wow”-oplevelser. 

 

 

25. Apr 2014 kl. 10:04