foo

Holdet bag folkeskoler

Holdet bag modelprogrammet

Det er et konsortium bestående af Grontmij|Carl Bro, tænketanken Mandag Morgen og SIGNAL Arkitekter, der sammen har udviklet modelprogrammet. I konsortiets tværfaglige projektteam indgår bl.a. arkitekter, ingeniører og sociologer. Konsortiet har undervejs i forløbet testet sine ideer, metode, fokusområder, fremtidsscenarier og i øvrigt trukket på indsigter og perspektiver fra en visionsgruppe. Deltagerne i denne gruppe har været:

  • Professor m.s.o., dr. phil. Ning de Coninck-Smith, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole,
  • Rektor Stefan Hermann, Professionshøjskolen METROPOL
  • Skoleleder Marianne Risager-Hansen, Gasværksvejens skole
  • Ph.d.-stipendiat Lise Warren Petersen, Institut for idræt, Københavns Universitet

Holdet bag evalueringen og opdateringen af modelprogrammet

Evalueringen gennemføres af et konsortium bestående af NIRAS og SIGNAL Arkitekter i samarbejde med NOVA5 arkitekter og Marselisborg. Herunder har NOVA Arkitekter og MArselisbog gennemført evaluering af den implementerede modelprogramproces ifm. byggeriet af en ny skole i Faxe.(link til case) og SIGNAL har bidraget med at udvikle bud på, hvordan folkeskolen med rum og rammer kan imødekomme nye krav om velegnede rum og rammer til eksempelvis understøttende undervisning, lærerforberedelse på skolen og inklusion

06. Nov 2014 kl. 11:10