foo

Daginstitutioner i forandring

Foto: Odense Stadsarkiv.

Historisk ramme

Når man står overfor at bygge nyt, er der en mulighed for at stille spørgsmål ved nogle af de værdier, I tager for givet til hverdag. 

Historien viser, at de perioder hvor en bestemt pædagogisk eller værdimæssig tankegang har haft generel gyldighed er blevet kortere og kortere gennem tiderne. Hvis man stod for 50 år siden og skulle prøve at sige noget om fremtidens daginstitutioner, kan man i retrospektiv se at der er sket en udvikling, man ikke ville have haft forudsætninger for at have indblik i dengang. Derfor kan man stille sig spørgsmålet om vi - set fra der hvor vi er i dag - kan forestille os udviklingen indenfor området i de kommende 50 år? Hvis udviklingen går hurtigere og perioder hvor bestemte syn på børn, deres udvikling og det at drive daginstitution bliver kortere, vil fremtiden bringe noget vi ikke kan vide hvad er. 

Emner som ledelse, organisering af arbejdet i institutionen, udviklingen af teknologier og børns kompetencer i fremtiden kan være knyttet til de overvejelser, I står overfor i forbindelse med jeres daginstitutionsprojekt. 

Kravene til daginstitutioner, til medarbejdere og til forældrene har ændret sig gennem historien. Nye krav, og i nogen tilfælde måske højere krav, betyder at det at kunne tænke nye løsninger, nye sammenhænge eller nye måder at arbejde på kan være der hvor I lægger kimen til et byggeprojekt, der skaber gode betingelser for at løse de opgaver, der vil være i daginstitutionen i fremtiden.

Historien kan anvendes som et spejl, der gør det muligt at se hvilke værdier I har i jeres drøftelse af jeres eget projekt. På den måde er det tanken at I stiller spørgsmål til, hvilke værdier I ønsker skal overføres fra den praksis I kender fra jeres hverdag, og hvilke værdier I ønsker skal ændres eller udvikles til nye måder at tænke daginstitution på. 

18. Sep 2014 kl. 10:50