foo

Adgang og aktiviteter

Foto: Fotoco for Kids n’ Tweens, Spinderihallerne.

Hvordan kan daginstitutionen befordre forskellighed og valgfrihed?

Hvis I tager udgangspunkt i, at en daginstitution skal inkludere alle og at børnenes og medarbejdernes nysgerrighed og begejstring er en vigtig drivkraft i læring og udvikling, vil det ændre synet på daginstitutionen fra at være et sted, hvor bestemte aktiviteter foregår til et sted, der kombinerer valgfrihed, diversitet og tryghed.

Ved at have et bredt udvalg af forskelligartede steder og rum skabes oplevelser, der udfordrer børnene, stimulerer deres sanser og giver afveksling i hverdagen. Muligheder, der kan understøtte det enkelte barns alsidige udvikling og den enkelte medarbejders arbejdsmetode og opgaver.

En bred vifte af forskellige steder og rum i daginstitutionen appellerer til forskellige børn og ansporer til forskellige typer af leg. Ved at bygge steder og rum, der understøtter bestemte typer af aktiviteter, kommer det ene ikke til at foregå på bekostning af det andet. Det kan opleves utilfredsstillende, når meget fysisk aktive børn altid bliver tysset på, og de stille nørklebørn bliver ”kørt over” og aldrig får ro til fordybelse.  

Det samme gælder for daginstitutionen som arbejdsplads. Pædagogernes hverdag består af mange forskelligartede arbejdsopgaver, som kan understøttes på forskellig vis. Et bredt udvalg af forskelligartede arbejdssteder giver både fleksibilitet i det pædagogiske arbejde og mulighed for selv at vælge og dermed præge sin egen hverdag. 

Mangfoldigheden skabes gennem et arbejde med forskellige virkemidler, fx gennem en variation i akustiske oplevelser. Vi reagerer øjeblikkeligt på lyd og tilpasser vores handlinger og adfærd efter akustikken. Forskellige lydbilleder og akustiske oplevelser kan derfor være med til at styre adfærden i daginstitutionen og understøtte aktiviteterne. Det er fx rart at kunne læse et sted, hvor lyde udefra ikke tager opmærksomheden, men uden at være isoleret fra omgivelserne. Det er sjovere at synge i et rum med klang og et sted, hvor det ikke forstyrrer andre osv. Hvis man ønsker at skabe et eller flere funktionsindrettede rum i daginstitutionen, ude så vel som inde, er det samtidig vigtigt at overveje, om man har medarbejderkompetencer, der kan facilitere børnenes brug af rummet, eller i hvilken grad det kan fungere som et selvforvaltet rum.

Invitation til diskussion

For at hjælpe jer med at fastholde fokus for en vigtig diskussion om, hvordan jeres daginstitution kan befordre forskellighed og valgfrihed i indretningen og brugen af jeres rum og rammer, kan der med fordel tages udgangspunkt i følgende model, som indeholder fire kvadranter. Vandret skelnes der mellem børnestyret adgang og medarbejderstyret adgang til en given facilitet. Er adgangen til en facilitet børnestyret, og hvilke faciliteter skal indrettes med fokus på børnetilgængelighed og sikkerhed.

Lodret skelnes der mellem medarbejderstyrede aktiviteter og børnestyrede aktiviteter. Over kvadranterne er placeret to cirkler. Den inderste cirkel indrammer de små armbevægelser og rolige aktiviteter. Den yderste cirkel indrammer de store armbevægelser og mere actionprægede aktiviteter.

I kan bruge modellen og de fire kvadranter til at diskutere, hvordan udbuddet af steder understøtter forskellige børn og forskellige aktiviteter og til at skabe et overblik over, om diversiteten i en daginstitution er stor nok. Læs mere om hvordan I bruger dette og andre redskaber her.

Sproglaboratoriet

Fokus på sprogstimulering med pædagogen som igangsætter og legemester og muligheder for målrettede aktiviteter.

 

 

 

Byggelegepladsen

Børnetilgængelige faciliteter, der udfordrer fantasien og giver både fin- og grovmotoriske udfordringer. Spontanitet og et forløb i oplevelser.

 

 

 

 

 

 

Sang salon

Uforstyrrede steder med børnetilgængelige faciliteter og indretninger, der lægger op til improviserede projekter og lege med masser af energi.

 

 

En læsekokon

Uforstyrrede trygge steder med overblik for børnene giver mulighed for ro og koncentration på egen hånd. 

 

 

Dyrehold i nabolaget

Udflugter til en hønsegård i nabolaget giver fælles sociale oplevelser og inspiration til projekter hjemme i daginstitutionen. 

 

 

Tarzanbanen

Indretninger der inspirerer til bevægelse og fart. Stedet giver kinæstetiske og auditive sociale oplevelser og grovmotoriske udfordringer.

 

 

19. Jun 2014 kl. 11:13