foo

Fastlåst indretning

En udfordring kan være, at daginstitutionen er bygget med stuer, som samles omkring en lang gang. Der er ikke nogle fællesrum og børn og pædagoger møder næsten kun hinanden på tværs af stuerne, når de er på legepladsen. Alle stuerne har det samme legetøj, og der er ikke plads til større faciliteter, som alle kan få glæde af. Indretningen begrænser pædagogernes samarbejde og oplevelse af fællesskab.

Hvad kan I gøre?

Hverdagen opleves mere rummelig og fleksibel efter de traditionelle rammer og rumopdelinger er forandret. Huset har fået ny struktur. Et større fællesrum kan iscenesættes og mindre fleksible rum har fået flere forskellige temaer. Huset har fået tilføjet tre lettere tilbygninger. Garderoben er placeret i et uopvarmet ankomstareal. Det holder det værste snavs ude og giver mere plads inde. En vinterhave giver mulighed for ophold både sommer og vinter. Et tematårn i træ er bygget til. Der skal ikke nødvendigvis store ændringer til for at låse op for nye indretningsmuligheder. Både små og store ændringer kan skabe nye muligheder. 

Designeksempler på større fællesrum og udvalgt specialindretning

Den særlige institution

Med særlige faciliteter, rum og steder og masser af oplevelser fra kælder til kvist.

 

 

Ny struktur i bygningen

En eksisterende daginstitution river indervæggene ned og bygger rummene op på ny, så de understøtter den kultur daginstitutionen gerne vil have.  

 

Den funktionsopdelte

Alle børnene er en stor gruppe. Pædagogerne derimod har hver sin base, knyttet til de forskellige større faciliteter, fx atelier, gymnastiksal, pædagogisk køkken etc.

 

 

 

Hjælp at hente

Til at understøtte jeres arbejde med denne designudfordring anbefales samtidig at kigge på designudfordringerne: ”Placering”, ”Organisering af børn og faciliteter” og endelig ”Stemninger og indretning” 

17. Jul 2014 kl. 09:06