foo

Forældre

Foto: SIGNAL Arkitekter.

Denne designudfordring lægger op til en diskussion af, hvordan de fysiske rammer kan understøtte samarbejdet med forældrene.

Forældrenes kontaktsituationer i daginstitutionen antager mange former. Forældrenes oplevelse af institutionen bæres af en række forskellige møder; samtaler med medarbejderne, forældremøder, hente-bringe-situationer, forskellige former for information, oplevelser som teaterforestillinger og sociale arrangementer og gennem telefonisk kontakt og webkontakt til institutionen. Nogle af kontaktsituationerne foregår ansigt til ansigt, hvor andre er forskudt i tid eller sted. Udgangspunktet er, at forældre oplever forskellige situationer, hvor indblik i institutionens liv og oplevelsen af institutionen og relationer til medarbejderne og de andre forældre grundlægges. Alle møder giver forældrene et mentalt billede af institutionen og medarbejderne.

Invitation til diskussion

For at hjælpe jer med at fastholde fokus for en vigtig diskussion om, hvordan jeres daginstitution bedst kan understøtte samarbejdet med forældrene har vi opbygget et kortlægningsredskab som et firdelt hjul, hvor delene repræsenterer kontaktsituationerne:

  • Samme tid, samme sted
  • Samme tid, forskellige steder
  • Forskellig tid, samme sted
  • Forskellig tid, forskellige steder

I kan anvende redskabet til at kortlægge eksisterende og ønskelige kontaktsituationer i jeres daginstitution og beskrive den oplevelse, I ønsker at forældrene skal have af institutionen og arbejdet med børnene. Med ønsket om forskellige oplevelser og beskrivelsen af forskellige situationer eller møder, kan steder eller rum, der er særligt vigtige for forældres oplevelse af institutionen kortlægges.

Når I bruger redskabet til inspiration til jeres møde om dagens gang og årets gang, kan I differentiere mellem de kontaktsituationer mellem forældre og daginstitutionen, som forekommer ofte. Denne type situationer illustreres inderst i hjulet. Yderst placerer I de situationer, som forekommer sjældent. Læs mere om hvordan I bruger dette og andre redskaber her.

Formålet er at beskrive, hvordan I ønsker at skabe rammer for både tilfældige og planlagte møder og dermed understøtter relationsopbygningen mellem institutionen og forældrene.

Hentesnak

Et sted til forældrene ved hente og bringe, som giver forældrene lyst til at blive hængende lidt længere end nødvendigt.

 

 

Samlingssted legeplads

Et sted for pædagoger og forældre på legepladsen.

 

 

 

 

Mødested ved p-pladsen

Hvor forældrene møder hinanden mellem p-plads og daginstitution er indrettet et lille mødested, som lægger op til en uformel snak.

 

 

Udstillinger af børnekonstruerede maskiner

Børnenes egne projekter udstilles. Det kan både være i institutionen eller andre steder, hvor forældre kommer.

 

02. Apr 2014 kl. 13:12