foo

Høje driftsomkostninger

Kommunerne er ofte presset på økonomien og det resulterer ind i mellem i, at institutioner skal gennemgå driftsområdet for at frigøre ressourcer på børne- og ungeområdet. Men er det muligt at opnå besparelser uden at nedbringe serviceniveauet?

Hvad kan I gøre?

Undersøg om I har mulighed for at invitere andre brugere ind i jeres hus. Fordelen skal være, at I kan dele faciliteter og måske endda få glæde af hinanden. Der er gode eksempler på, at institutioner oplever synergi ved at bo sammen – både i forhold til at være flere om udgifterne og fordi man opnår inspiration på tværs af fagområder.

Designeksempler på brugerskifte og energioptimerede rammer

Daginstitution om dagen – spejderhus om aftenen

Opdel huset så en mindre del står til rådighed for spejderne om aftenen og i weekenden. Toiletter og køkken er fælles. Brugerne har separate depoter, men deles ellers om husets energioptimerede rammer og udearealer. Måske skal der justeres på husets rammer for at forebygge slitage gennem et ekstra fokus på materialevalg. Der vil selvfølgelig også være et øget rengøringsbehov, når huset er i drift 24/7, 365 dage om året.

Fælles legeplads og selskabslokaler 

Daginstitutionen har etableret et samarbejde med en boligforening. Daginstitutionen anvender legeplads og selskabslokaler fra 7-17 på hverdage og boligforeningen råder over faciliteterne om aftenen og i weekenden. 

Udendørs satellitter 

Nogle daginstitutioner deler flere udendørs faciliteter placeret som satellitter rundt om i kommunen, f.eks. en byggelegeplads, tarzanbane, rollespils-site og shelters. 

 

Hjælp at hente

Til at understøtte jeres arbejde med denne designudfordring anbefales samtidig at kigge på designudfordringerne: ”Fleksibilitet”, ”Inde – ude” og endelig ”Guld i Nabolaget”

17. Jul 2014 kl. 08:00