foo

Inde - Ude

Farum Skovbørnehave. Foto: Christoffer Marott, "Dagslys".

Dette redskab kan anvendes i en drøftelse af, hvilke løsninger der bedst muligt understøtter de aktiviteter, I ønsker jeres daginstitution skal understøtte. 

Mange byggeprojekter fokuserer primært på bygningen og dermed på de funktioner, som er indendørs. Men betragtes daginstitutionen som en aktivitet eller en serviceydelse, og ikke som et sted eller en bygning, er der mulighed for at tænke daginstitutioner på rigtigt mange forskellige måder. Hvis I til start kortlægger alle de typer aktiviteter I ønsker mulighed for, har I et landkort af muligheder, som I ønsker opfyldt. Det er ikke altid alle ønsker, der kan opfyldes, men ser I ude og indendørsarealer i en helhed, opstår der muligheder for det pædagogiske arbejde, som I måske ellers ikke ville få øje på. Måske kunne en række dagligdags aktiviteter placeres i udearealerne. Aktiviteter som spisning, afhentning, sanglege eller en fast bagedag ved bålet? Mange af daginstitutionens aktiviteter kan foregå forskellige steder, og de fire arealtyper, som redskabet omhandler, har forskellige fordele og ulemper og gør aktiviteterne til forskellige oplevelser. 

Institutioner kan indrettes helt forskelligt. Fra skovbørnehaven, med et lille indendørs areal til bybørnehaven, hvor udearealer måske er begrænsede. Derimellem er der en række muligheder for at skabe daginstitutioner, som sammentænker aktiviteter, der kan foregå i indendørsarealer, i uopvarmede arealer, udendørsarealer og arealer et helt andet sted end i daginstitutionen. I kan vælge en særlig sammensætning af arealer. F.eks. kan livet i daginstitutionen formes med mange uopvarmede arealer, der forlænger udendørssæsonen. Udendørsarealerne kan gøres selvkørende ved at sørge for, at der er spisesteder, toiletter og lignende udenfor. Ved at sørge for, at børnene er fordelt over hele daginstitutionens areal, både inde og ude, aflastes bygningen, indeklimaet og det akustiske miljø.

Invitation til diskussion

For at hjælpe jer til at fastholde fokus i denne vigtige diskussion har vi udviklet et redskab, som består af fire arealtyper: indendørs-arealer, uopvarmede arealer, udendørsarealer og arealer andetsteds. I kan placere daginstitutionens aktiviteter i en eller flere af disse arealtyper, og daginstitutionen kan på den måde sammenstykkes med mere eller mindre af hver type. Læs mere om hvordan I bruger dette og andre redskaber her.

Hvis du vil se redskabet i større gengivelse, kan du trykke på forstørrelsesglasset i nederste højre hjørne.

Lysthuse og værksteder

En udeinstitution med aktiviteter knyttet til mindre stationer i grønne omgivelser. Det kan være bålhytter, udendørsværksteder og overdækkede opholdssteder. 

 

Fælles frugthave

En daginstitution og et plejehjem deler en frugthave. Børnene får mere plads, og de ældre får mulighed for at bruge tid med dem. 

 

 

 

 

Legeland i laden

Det uopvarmede rum kan danne rammen om praktiske aktiviteter uafhængigt af vejret.

 

 

En ekstra facade

En ekstra facaden bygges nogle meter fra den gamle, for at skabe en bedre isolering og de ekstra kvadratmeter kan f.eks. bruges til ny indgang, garderobe og orangeri.

 

 

Baser i det fri

En udendørsinstitution, hvor alle faciliteter er tilgængelige for alle. Børnene har små baser i forskellige hytter. Al leg foregår i det fælles.  

 

Hus, drivhus og have

Hvis jeres institution skal udvides eller ombygges kan I vælge at tilbygge et uopvarmet rum, der binder funktioner sammen. Det giver en udvidelse af udendørssæsonen.  

19. Jun 2014 kl. 12:45