foo

Organisering af børn og faciliteter

Foto: Johan Fournaise.

Denne designudfordring har fokus på sammenhængen mellem gruppestørrelser i en daginstitution og mængden og størrelsen af de faciliteter, der er til rådighed for børn og medarbejdere. Valget af et organisatorisk princip - f.eks. store grupper eller små grupper - fungerer bedst, hvis den understøttes af de fysiske rammer - f.eks. stueopdelt eller funktionsopdelt. Det er samtidig vigtigt at overveje i hvilken grad, der ønskes en institution, hvor der bruges flere mindre faciliteter eller en institution, hvor få større faciliteter deles af flere børn, grupper og medarbejdere. 

I overvejelserne af, hvilket organiseringsprincip de fysiske rammer skal understøtte, ligger også en diskussion af, hvordan I skaber den gode arbejdsplads, de gode rammer for faglig udvikling og et godt kollegialt miljø. Der ligger også en diskussion af, hvordan de bedste rammer skabes for børns hverdag og udvikling i forskellige aldre, med både tryghed og udfordringer for alle.

Organiseringen af børn, medarbejdere og aktiviteter har betydning for hverdagsrytmen i institutionen, den måde medarbejdere samarbejder på og deres muligheder for at gå i dybden med særlige aktiviteter eller faglige indsatsområder. Måske ønsker I, at medarbejderne får mulighed for at specialisere sig ved at være tilknyttet en bestemt facilitet og henvende sig til børn med en særlig interesse eller særlige behov? Det giver måske mulighed for, at medarbejderen bruger mere tid på noget bestemt, og at der opbygges et miljø, hvor medarbejderes og børns talent dyrkes med udgangspunkt i en fælles passion og interesse. 

Invitation til diskussion

Diskussionsredskabet har to akser. På den vandrette akse vises gruppestørrelserne. Fra de små grupper over medium grupper til store grupper. På den lodrette akse præsenteres antal af forskellige faciliteter: fra få til mange forskellige faciliteter. Ved at kombinere de to faktorer, vises en række forskellige organiseringsprincipper. I kan lade diskussionen tage udgangspunkt i de eksempler, der vises. I kan vælge at have forskellige gruppestørrelser, alt efter hvordan børnesammensætningen er i jeres institution, efter den måde I vælger at organisere medarbejderne, eller den måde I ønsker, der skal etableres samspil mellem nogle eller alle grupper.

Små grupper vil typisk give trygge rammer for børnene, fordi de kan overskue deres omgivelser og de skal forholde sig til færre personer og rum. For medarbejderne giver mindre grupper tryghed, fordi det er den samme og kendte gruppe børn de arbejder med.  

Organiseres daginstitutionen i store grupper, bliver der mulighed for flere tilgængelige faciliteter for børnene og flere potentielle bedste legekammerater. Medarbejderne får mulighed for at specialisere sig, ved at være tilknyttet en bestemt facilitet og opbygge et miljø omkring sig. Det skaber mulighed for, at medarbejdere kan dyrke et bestemt talent eller en hobby og at arbejde sammen med andre pædagoger med samme interesse. 

Større grupper og i det hele taget større institutioner, giver flere karrieremuligheder for medarbejderne, samtidig med at daginstitutionen er mere robust i forhold til ferie og sygefravær blandt personalet. Læs mere om hvordan I bruger dette og andre redskaber her.

Hvis du vil se redskabet i større gengivelse, kan du trykke på forstørrelsesglasset i nederste højre hjørne.

Temainstitutionen 

Temainstitutionen har fantastiske faciliteter inden for et bestemt emne. Dette emne, f.eks. dyr og natur præger hverdagen og alle aktiviteterne i daginstitutionen. 

 

Den funktionsopdelte

Alle børnene er en stor gruppe. Pædagogerne derimod har hver sin base, knyttet til de forskellige større faciliteter, f.eks. atelier, gymnastiksal, pædagogisk køkken etc.

 

 

 

De forskellige grupper

Mange forskellige grupper i daginstitutionen, hver med sin særlige facilitet. Grupperne har forskellige faciliteter, og når børnene rykker fra en gruppe til en anden bliver nye faciliteter tilgængelige.

 

Stort legeland med lidt af det hele

Den aldersintegrerede daginstitution uden særlig profil, hvor børnene hører hjemme i små baser, men al leg foregår i det fælles. Børnene har adgang til et stort udvalg af små faciliteter. 

 

 

16. Jul 2014 kl. 09:48