foo

Støj i hverdagen

Mange institutioner er udfordret af støj, som både kan resultere i dårligt arbejdsmiljø, og som begrænser udfoldelsesmuligheder i dagligdagen. Der er problemer med akustikken og medarbejderne tysser på børnene. Det kan give utilfredse medarbejdere og måske endda forhøjet sygefravær.

Hvad kan I gøre?

Zoner i institutionen er er vigtig forudsætning for et godt miljø i forhold til lyd. Rum som understøtter forskellige aktiviteter, giver bedre mulighed for at differentiere brugen af institutionen.

Designeksempler på dedikerede steder til forskellige typer af aktiviteter

Gruppering

Én stor gruppe med flere større faciliteter til rådighed, som børnene kan vælge mellem.

 

 

 

 

Semi-uderum

De overdækkede uderum er en god og billig løsning, som bufferzone til institutionens hverdag. Det giver mere plads at fordele børn og larm på. Støjen er reduceret ved at rummene er akustisk reguleret i forhold til de funktioner de indeholder. Der er taget højde for brugen af rummene og løsninger er tilpasset og placeret i forhold til den tiltænkte brug.

Tarzanbanen

Indretninger der inspirerer til bevægelse og fart giver kinæstetiske og auditive sociale oplevelser og grovmotoriske udfordringer.

 

 

En læsekokon

Uforstyrrede trygge steder med overblik for børnene giver mulighed for ro og flow oplevelser på egen hånd. 

 

 

Sproglaboratoriet

Fokus på sprogstimulering med pædagogen som igangsætter og legemester og muligheder for målrettede aktiviteter.

 

 

 

Sang salon

Uforstyrrede steder med børnetilgængelige faciliteter og indretninger, der lægger op til improviserede projekter og lege med masser af energi.

 

 

Hjælp at hente

Til at understøtte jeres arbejde med denne designudfordring anbefales samtidig at kigge på designudfordringerne: ”Adgang og aktiviteter””Inde – ude” og endelig ”Organisering af børn og faciliteter”

17. Jul 2014 kl. 07:21