foo

Strategiske designudfordringer i daginstitutionen

Her beskrives en række mere komplicerede strategiske udfordringer og overvejelser, der typisk vil indgå i forbindelse med etableringen af en ny daginstitution eller større bygningsfysiske forandringer af eksisterende daginstitutioner. Og der oplistes en række spørgsmål, overvejelser og dilemmaer, som alle daginstitutions forandringsagenter bør forholde sig til og søge lokale svar på. Eksempelvis, hvordan rum og tid kan samtænkes i ’24/7 Døgnet rundt, året rundt’, hvordan der i forbindelse med indretning kan arbejdes med eksempelvis stemninger og pædagogiske temaer i ’1:50. Institutionens indretning’ eller hvordan man kan udnytte den nære lokale kontekst ifm. placeringen af en ny daginstitution i ’1:5000 Institutionen og dens omgivelser’

Se alle de strategiske designudfordringer her:

04. Apr 2014 kl. 10:59