foo

1:50 Institutionens indretning

Foto: Fotoco for Kids n’ Tweens, Spinderihallerne.

I denne del af modelprogrammet inviteres I til at stille skarpt på daginstitutionen, så pædagogikken og indretningen træder frem. Indretning og scenografi kan være med til at skabe en særlig stemning og særlige oplevelser samt understøtte særlige former for aktiviteter.

Ønsker I særlige pædagogiske temaer og hvordan skal det afspejle sig i indretningen? Hvornår er der behov for store og små armbevægelser? Hvem styrer aktiviteter og adgang til faciliteterne?

Designudfordringerne bidrager til at få sat ord på, hvordan indretningen kan understøtte den pædagogiske praksis -og en eventuel pædagogisk profil.

Designudfordringer der knytter sig til institutionens indretning udfoldes her:

Når I får stemninger og fortællinger skrevet med ind i byggeprogrammet, giver I arkitekterne ekstra information at arbejde videre med.

Spillepladen

Spillepladen 1:50 Indretning og de tilhørende sted-brikker kombinerer to fokusområder/specifikke designudfordringer 'Stemninger og indretning' og 'Adgang og aktiviteter'. Rum & Rammer sætter i denne skala fokus på, hvilke steder der er vigtigst, hvad der skal kendetegne disse steder, samt hvem der styrer adgang og aktiviteter på stedet. Steder kan være afgrænsede lokaler, men det vigtige på denne skala er at sætte fokus på, hvilke steder, der er behov for - uanset hvordan stedet fysisk udformes. I den næste skala 1:500 Organisering sættes ord på, hvilke faciliteter, der er vigtige.

Læs mere om dialogværktøjet her.

25. Apr 2014 kl. 08:16