foo

1:500 Institutionens organisering

I denne del af modelprogrammet inviteres I til at stille skarpt på institutionens organisering og strukturer. Her sættes fokus på organisering af børn og faciliteter. Hvad skal man kunne? Hvor skal de forskellige aktiviteter og faciliteter placeres i daginstitutionen eller andre steder i nærområdet?

Designudfordringerne sætter fokus på overvejelser af, hvilke faciliteter I vil satse på, og hvordan I vil organisere forskellige faciliteter.

Designudfordringer der knytter sig til institutionens organisering udfoldes her:

Spændingsfelterne åbner også for drøftelser af, hvilke aktiviteter I ønsker skal foregå ude og inde samt muligheden for brug af uopvarmede arealer, der er overdækkede og afskærmede for vind og vejr.

Spillepladen

Spillepladen 1: 500 Organisering og tilhørende facilitetsbrikker indeholder tankerne fra fokusområderne/de specifikke designudfordringer Inde-ude og Organisering af børn og faciliteter. Dialogen sætter fokus på, hvilke faciliteter, der er behov for, hvor de skal placeres og hvordan faciliteterne skal organiseres. Det er i denne skala, man sætter ord på faciliteter både inde og ude.

Læs mere om dialogværktøjet her. 

 

25. Apr 2014 kl. 09:15