foo

1:5000 Institutionen og dens omgivelser

I denne del af modelprogrammet inviteres I til at fokusere på fugleperspektivet med fokus på institutionen og kvarteret set fra oven. Det giver et blik på institutionens omgivelser og de muligheder, der ligger her. I kan få idéer til, hvem det kunne være interessant at samarbejde med for at kunne supplere institutionens tilbud med andre relevante faciliteter.

Der åbnes for idéer til, hvordan institutionen kan drage nytte af at samarbejde med omverdenen og omvendt. Hvis I ikke har en fast placering af jeres institution, men kun kender det kvarter eller område, institutionen skal placeres i, kan I bruge denne skala til at afsøge gode muligheder for placering. Hvis I kender placeringen allerede, og I står med en byggegrund, et eksisterende byggeri eller en eksisterende daginstitution, kan I se jeres kendte omgivelser i et nyt perspektiv. Vil det være mest hensigtsmæssigt at bygge til, bygge om eller skabe helt nye sammenhænge?

 

Designudfordringer der knytter sig til institutionen og dens omgivelser udfoldes her:

Spillepladen

Spillepladen 1:5000 Omgivelser og tilhørende relationsbrikker hænger sammen med temaerne fra fokusområderne Guld i nabolaget og Placering. Drøftelserne i denne skala tager udgangspunkt i hvilke relationer, som kan være særligt interessante for daginstitutionen. Det er her I drøfter, hvilke muligheder daginstitutionens placering og eventuelle alternative placeringer giver.

Læs mere om dialogværktøjet her. 

 

 

25. Apr 2014 kl. 09:41