foo

24/7 Døgnet rundt, året rundt

I denne del af modelprogrammet inviteres I til at stille skarpt på brugssituationer i døgnets 24 timer og henover årets 365 dage. Hvad sker hver dag, og hvad sker af og til? Er der en rytme, der følger året eller årstidernes skiften? Hvilke situationer er særligt væsentlige? Er der væsentlige problemer, der vender tilbage gang på gang henover året eller over døgnet, som I ønsker skal håndteres særligt i byggeriet og kravene til jeres daginstitution?

Designudfordringerne kan bidrage til jeres diskussion af de perspektiver, som knytter sig til den daglige brug af bygningen. Det kan også omhandle årets rytme. F.eks. udsving i antal børn i sommerperiode, eller særlige udfordringer som følger årstider eller skoleårets rytme eller kulturelle traditioner.

Designudfordringer der knytter sig til døgn- og årsrytmen udfoldes her:

I denne skala inviteres I også til at tænke brugere i bredforstand. Hvem kunne tænkes at være vigtige brugere af institutionen? - udover børn, medarbejdere og forældre kunne der også være andre brugere.

Skal disse brugere indtænkes i grundlaget for jeres byggeprojekt? Hvad er deres behov, og hvordan kan der opstå synergier ved at have forskellige typer brugere tættere på i institutionens dagligdag og gennem året?

Hvordan kan man få mange forskellige brugerbehov til at spille godt sammen?

Spillepladen

Spillepladen 24/7 Døgnet rundt, året rundt og de tilhørende situationsbrikker i dialogværktøjet Rum & Rammer kombinerer fokusområderne/de specifikke designudfordringer  Plads til forældre og Fleksibilitet. Dialog om denne skala vil have fokus på forskellige brugssituationer døgnet rundt og året rundt.

Læs mere om dialogværktøjet her.

 

 

 

02. Apr 2014 kl. 12:54