foo

Fleksibilitet

Fleksibilitet er et af tidens mest benyttede ord. Det bliver brugt i mange forbindelser, som en garanti for muligheder og handlerum på kort sigt, på langt sigt og for alt fra stort til småt.

Forskellige interessenter har ofte forskellige ønsker til fleksibiliteten i et byggeri, men bruger det samme ord for det. De forskellige ønsker hænger naturligt sammen med brug af bygningen og den tidshorisont, de har for tilknytningen til institutionen. Men hvad betyder det egentligt for designet af det konkrete hus?

Designudfordringen Fleksibilitet lægger op til at I drøfter, hvilken type af fleksibilitet, der er meningsfuld i netop jeres daginstitution. Fleksibiliteten skal afspejles både i udviklingen af det pædagogiske program og i byggeriet for at få det fulde udbytte af de muligheder, fleksibiliteten giver jer og andre brugere.

Ved at sætte fokus på de forskellige typer brugeres ønsker til fleksibilitet og sammenholde det med de forskellige tidsperspektiver og konkrete bygningsdele, kan I præcisere hvilken type fleksibilitet I ønsker.

Er det adfærden, der er fleksibel, mulighederne, der er til rådighed? Eller er det rum og funktioner, der skal kunne ændres? Det er vigtigt, at I beskriver, hvad jeres daginstitution skal kunne over tid, så de arkitekter og ingeniører, der skal udarbejde projektet, har en god fornemmelse af jeres ønsker. Husk at tænke hele daginstitutionen ind i jeres fleksibilitetsdiskussion. Udearealer og uopvarmede uderum kan også tænkes ind i forhold til de mange muligheder I kan sætte i spil.

Ofte knytter fleksibilitet i et kort tidsperspektiv sig til møbleringen, variationen af rum og steder og dermed til de ”lette” dele af en bygning.

Fleksibilitet i et langt tidsperspektiv knytter sig ofte til de ”tunge” dele af bygningen, f.eks. konstruktionen og placering af kerner og trapper. Det ene behøver derfor ikke at udelukke det andet.

 

Invitation til diskussion

For at hjælpe med at fastholde fokus for en vigtig diskussion om, hvordan jeres daginstitution bedst kan understøtte fleksibilitet, har vi udviklet en model, hvor de forskellige interessenter beskrives på den ene led og en tidslinje vises på den anden led. Tidslinjen markerer fleksibilitet i forskellige tidsperspektiver, fra meget kort tid - time til time - til meget lang tid - 30 år og derover.

Hvis du vil se figuren i større gengivelse, kan du trykke på forstørrelsesglasset i nederste højre hjørne.

Designudfordringen skal understøtte jeres drøftelse af, hvilke forskellige typer fleksibilitet I ønsker indarbejdet i daginstitutionen og give klarhed i forhold til, hvordan det opnås. På den måde gøres det tydeligt, hvad I mener med fleksibilitet, hvad fleksibiliteten skal understøtte og hvem der har gavn af den ønskede fleksibilitet.

23. Apr 2014 kl. 09:13