foo

Pædagogiske temaer - læring gennem alle sanser

Foto: Fotoco for Kids n’ Tweens, Spinderihallerne.

En daginstitution kan arbejde med en særlig profil eller nogle særlige fokusområder. Der kan være tale om store eller små temaer, som danner profilen eller fokusområdet, f.eks. natur, vand, idræt, bæredygtighed, madkultur, sundhed, musik osv. osv. Uanset hvilket tema I ønsker at drøfte, ligger der et stort pædagogisk, læringsmæssigt og oplevelsesmæssigt potentiale i et pædagogisk tema. 

Invitation til diskussion

I dette afsnit præsenteres en model med tre bud på temaer, som giver inspiration til, hvordan I kan kortlægge potentialerne ved et pædagogisk tema i jeres daginstitution.

Inderst i modellen rummes de bygningsintegrerede tiltag og yderst, dem, som ikke er forankret i bygningen. På den måde belyses det, hvad der kan indarbejdes i bygningsdesignet. 

For at sætte fokus på, hvordan temaerne kan blive stærke og udmøntes på en alsidig måde, kobles temaerne op på barnets sanser. Jo flere sanser, der er i spil, jo bedre lagrer oplevelser og erfaring sig. Jo flere sanser børn får stimuleret, jo bedre bliver de til at sortere i relevante sanseindtryk senere i livet, og jo bedre bliver de til at fokusere. 

Ved at bruge spændingsfeltet som en søgekikkert, skabes et udgangspunkt for at undersøge og diskutere alsidigheden i det eller de pædagogiske temaer, som I ønsker at arbejde med i daginstitutionen. Læs mere om hvordan I bruger dette og andre redskaber her.

Arbejdet med de forskellige sanser kan f.eks. handle om: 

  • At høre: oplevelser som at lytte, stilhed, rislen, tale, sang, musik og evne til at kunne koncentrere sig.
  • At bevæge sig: Oplevelsen at fortælle, motorik, motion og fysisk kontakt.
  • At smage: gode smagsoplevelser, god ernæring og fællesspisning.
  • At lugte: vække minder og opleve at forskellige ting, steder og planter lugter forskelligt: indbydende eller dårligt.
  • At se: orientering, inspiration, skønhed og stimulering gennem farver og mønstre.
  • At føle: taktilitet, kropsbevidsthed og forskellige rumligheder.

Bæredygtighed

I kan vælge at fokusere på det pædagogiske potentiale i bæredygtighed. Bæredygtighed er for de fleste børn et abstrakt fænomen, derfor er det vigtigt at gøre bæredygtighed konkret, erfaringsbaseret og give oplevelser, som gør bæredygtighed let at forstå for børn. 

Sprog og sanser kobles sammen ved at skabe situationer og oplevelser, som inspirerer børn til at fortælle og medarbejderne til at forklare eller spørge ind til det oplevede. 

Ved at arbejde med synlige bæredygtige tiltag eller tiltag, der påvirker adfærden, kan der skabes en særlig miljøbevidst kultur i daginstitutionen. 

Iværksætter

Et tema for en daginstitution kunne være iværksætteri. Ved at sætte fokus på, hvordan børns nysgerrighed, kreativitet og lyst til at eksperimentere understøttes, kan der skabes et miljø, der styrker børnenes fornemmelse for at skabe. 

Et kreativt miljø kræver inspiration, handlerum og tryghed. At turde prøve og fejle og prøve igen kunne være kernen i et pædagogisk tema som dette. 

Sundhed

Sundhed er et af tidens store emner. Det handler om en sund sjæl, en sund krop og sunde sociale relationer. Hvis I vælger et meget bredt sundhedsbegreb, findes der en bred vifte af muligheder for at indarbejde sundhed som tema i bygningen og i den daglige praksis.

Der kan arbejdes med madkultur, motorisk udvikling, udvikling af sociale kompetencer, tryghed ved egen krop og reaktioner, motion osv.

19. Jun 2014 kl. 12:09