foo

Placering

Foto: Jens Lindhe, Dorte Mandrup Arkitekter.

I nogle byggeprojekter er det på forhånd givet, at daginstitutionen skal ligge et bestemt sted. Måske har I en eksisterende institution, der skal renoveres, eller måske har I behov for at udvide kapaciteten. Andre gange følger beslutningen om en bestemt placering efter en række andre valg. Det kan være, at I ønsker at placere en institution et strategisk sted i en byplan eller i forhold til forældrenes behov. Det kan være, at I ønsker at etablere en bestemt type børneinstitution med en særlig pædagogisk profil, hvor der er nogle bestemte aktører I ønsker skal være tæt på. Det kan også være, I ikke tænker institutionen med en fast placering, men hvor institutionens liv organiseres på en helt ny måde.

Der kan også være eksempler på projekter, hvor man er startet med en forestilling om at skulle renovere en ældre daginstitution, men hvor det i processen viser sig at være bedre at rive den ned og bygge nyt, eller gøre noget helt tredje.

Nyt byggeri - helt ny placering

Når der bygges nyt fra bunden, er alle muligheder åbne – til at starte med. Der er mulighed for at undersøge forskellige geografiske placeringer, om institutionen kan bruges som en brik i byudvikling, om den kan integreres i andre projekter eller om der kan bygges på en grund med særligt fordelagtige udearealer eller faciliteter som nærtliggende skov eller gode synergimuligheder med omkringliggende naboer.

Med nybyggeri kan der tænkes bæredygtigt helt fra starten, f.eks. ved at undersøge hvordan kørsel til og fra daginstitutionen minimeres, og hvordan bygningen orienteres optimalt i forhold til solvarme og dagslys.

Eksempler på placering af nyt byggeri:

I et nyudstykningsområde, som del af en byudvikling, i et infrastrukturelt knudepunkt, ved et erhvervsområde, på et indkøbscenter eller ved et kulturbyggeri, i bycentrum eller som udflytterinstitution.

Udflytterinstitution, fra opsamlingssted til destination. 

Transformation - af noget andet

Transformeres en eksisterende bygning, opført til et andet formål, til daginstitution, får man ofte rammer, som er noget helt ud over det sædvanlige. F.eks. en stor loftshøjde, nogle specielle rum, en historie og stemningsfyldte besjælede rammer.

Til gengæld vil der ofte være hindringer, som skal afvejes i forhold til økonomien. Hvordan sikres gode legeområder og motoriske udfordringer, hvis udeområderne er små? Hvordan skabes et godt dagslysindfald til glæde for børn, medarbejdere og for energiregnskabet? Måske er der muligheder gemt i eksisterende byggeri, som I ellers ikke ville have råd til at realisere, og som kan opveje ulemperne.

Eksempler på placeringer:

En tidligere bankfilial, på en gård, et tidligere rådhus, kirke, villa, sportshal, skole, industribygningeller et tidligere plejehjem.

Ombygning af f.eks. en industrihal eller rådhus.

Om- og tilbygning - af en institution

En om- eller tilbygning kan have mange formål. Der kan være et behov for plads til flere typer aktiviteter. Det kan være, at der er behov for en renovering, hvor bygningen opgraderes eller for at tilpasse rumdisponeringen til den nuværende eller fremtidige pædagogiske praksis. Der kan også være et ønske om at skaffe mere dagslys og sænke elforbruget med en energirenovering. Der kan etableres grønne tage, så kloaksystemet skånes, luften renses, og mikroklimaet forbedres osv.

Eksempler på om- og tilbygninger:

Tilbygning på taget, en knast på siden af huset, flytte facaden ud, ændring af ruminddeling fra stuestruktur til funktionsopdelt, bedre udnyttelse af gangarealer, eller omdefinering af daginstitutionen fra en indeinstitution til en udeinstitution.

Daginstitution på taget.

25. Mar 2014 kl. 08:40