foo

Torndalshave

Det lille hyggelige bofællesskab ligger i et parcelhusområde i Hvidovre. Omgivet af røde murstenshuse falder bofællesskabet naturligt ind i omgivelserne med sine 12 boliger. Bofællesskabet er et godt eksempel på, hvordan en god planløsning kan skabe nærvær og tryghed, mens redskaber og materialer kan skabe hjemlighed.

Hjemlighed på Torndalshave

Torndalshave består af to boenheder med seks boliger i hver. Vinklet som et kvadrat med en indre gård udgør de tilsammen en boliggruppe med 12 beboere.

Det interessante ved planløsningen på Torndalshave er, at beboerne har beskyttede uderum. Fra deres egne boliger kan beboerne gå ud til en lille terrasse, ligesom de fra fællesrummet kan bevæge sig ud i den indre gård.

For personer med demens er fællesskab en vigtig del af hverdagen. Det giver den enkelte en følelse af nærvær og et tilhørsforhold til det sted, de bor.

På Torndalshave søger beboerne derfor også oftest mod fællesrummene og den indre gård for ophold. Det betyder, at personalet altid kan være til stede, og at alle beboerne oplever det nærvær, som er så afgørende for dem.

De store fællesrum og åbne køkkener på Torndalshave er forsøgt indrettet, så hjemligt som muligt. Et særligt greb i denne sammenhæng har været at anvende redskaber og materialer, der understøtter det hjemlige og genkendelige for beboerne.

For eksempel ses der derfor ikke industrikaffemaskiner, -ovne eller store køleskabe. Alle husholdningsmaskiner er tænkt 1:1 med det udstyr, som vi har i vores egne hjem.

På den måde understøttes følelsen af en normal husholdning svarende til dem, der er i de mange parcelhuse, der omgiver Torndalshave.

Desuden er det lykkedes at lave en planløsning, hvor depoterne ligger tæt placeret på boligerne. Der betyder, at personalet let kan hente de redskaber, de skal bruge, og stille dem væk efterfølgende. Ligeledes er vaskerummet placeret længst muligt væk fra både boliger og fællesrum, så støjen ikke generer beboerne.

Endelig er køkkenernes modsatte placering medvirkende til, at dufte fra madlavningen spredes i hele huset. Det bidrager til at stimulere beboernes sanser, og med åben adgang fra fællesrummene kan beboerne følge med i, at maden tilberedes.

Torndalshave formår således at sikre både overskuelighed gennem åbne rum, mens planløsningens spejlvendte form gør det muligt at opdele boliggruppen i to boenheder. På den måde kan personalet arbejde med 6 beboere ad gangen frem for 12, og det giver både tryghed og nærvær for beboerne.

27. Dec 2016 kl. 12:09

Fakta om Torndalshave

  • Kommunalt tilbud til personer med demens - administreret af Lejerbo
  • Beboerne bor i snit 3-4 på Torndalshave 
  • Torndalshave rummer 15 ansatte og 12 boliger
  • Eget køkken og madlavning i begge boenheder