foo

Demensboliger i forandring

Fremtidens ældre kommer til at stille nye krav til boligen

Med det stigende antal af personer med demens, står vi foran en ny boligtype, der skal kunne tilgodese flere behov på én og samme tid. I denne forbindelse peger forskningen på tre overordnede tiltag for de fysiske rammer:

  • At bygge små overskuelige, genkendelige og skærmede miljøer, hvor personer med demens lettere kan orientere sig
  • At skabe rige, men samtidig afpassede, sanseoplevelser ved hjælp af lys, lyd, farver, dufte, materialer og former
  • At sikre gode muligheder for at komme udendørs og i kontakt med dags- og sollys, naturen, planter, vind og vejr

Alle tre punkter kan imidlertid ses som arkitektoniske kvaliteter, der også vil have en stor værdi for andre beboere i et plejecenter. Demensegnede boliger adskiller sig således ikke nødvendigvis fra andre plejeboliger. De kan tilmed have mange forskellige former, formål og funktioner. Grunden til, at det er særligt vigtigt at tage hensyn til de fysiske rammer i demensboliger er, at personer med demens ikke evner at ændre dem selv. Netop derfor er det vores opgave at bygge rigtigt fra start.

Demens som et værktøj til at forny vores forståelse af arkitektur

Fremtidens demensboliger kan på mange måder være en katalysator til at forny vores forståelse af arkitektur, da boligtypen fordrer en dybere og mere tværgående forståelse af en bygnings fysiske rammer og påvirkninger. I arbejdet med demensboliger kan det derfor være fordelagtigt at arbejde med at gøre den tilgængelig for sanselige stimuli og samtidig sørge for, at boligen har en klar orientering, så der skabes en følelse af sikkerhed og tryghed i rammerne for den enkelte. Form, stemning og atmosfære er af denne grund nøgleord i arbejdet med demensboliger.

I regeringens handlingsplan for demensområdet, der blev lanceret i efteråret 2016, lægges der ligeledes op til, at hjemlighed, tryghed, sikkerhed og overskuelighed tænkes ind i fremtidens demensboliger. Personer med demens kan dog ikke anskues som en homogen gruppe, da livsstil, livshistorie, diagnose og sygdomsstadie kan betyde vidt forskellige behov og krav til omgivelserne afhængig af den enkelte.

Fortabt – forholdet mellem rum og demens

For at kunne imødekomme den enkelte beboers behov, er det vigtigt at forstå forholdet mellem rum og demens. Forholdet er naturligvis afhængig af det stadie, som sygdommen befinder sig på, og her kan demens med fordel opdeles i tre overordnede grader:

  • Let demens med let nedsat funktionsevne. Mange lever en stort set uafhængig tilværelse, hvor kun mere komplekse opgaver kan volde problemer
  • Moderat demens med betydelig nedsat funktionsevne, hvor personen er afhængig af hjælp i hverdagen fra partner eller kommunale ordninger
  • Svær demens, hvor personen er helt afhængig af hjælp fra andre, og hvor overvågning døgnet rundt er nødvendig

Demensegnede boliger vil som oftest skulle tilgodese personer med en svær demens, og her er det derfor essentielt, at der skabes sikkerhed og tryghed i boligen. For personer med svær demens er opgaven dog ikke lige til, da deres forståelse af rum og retningsforhold kan lade dem hen med en oplevelse af at være fortab

Gode rammer kan reducere medicinforbrug

At føle sig fortabt kan medføre reaktioner som angst og uro for den enkelte. For at afhjælpe disse symptomer anvendes antipsykotisk medicin. Forbruget har dog nået et omfang, hvor 20 procent af alle personer med demens medicineres for dette, og derfor har regeringen opsat et mål om at reducere medicinforbruget med 50 procent.

For at denne reducering kan lykkes, peger meget forskning på, at de fysiske rammer er af afgørende betydning. Særligt sanselige rammer med en rolig atmosfære udpeges til at kunne sænke det stressniveau, som den enkelte oplever, når fortabtheden sætter ind. Samtidig kan en let orientering med tryghed og sikkerhed såvel som det sanselige være essentielt for at skabe en bedre livskvalitet for den enkelte og mindske medicinforbruget.

At skabe boliger med gode, demensvenlige rammer skal dog ikke forstås som et isoleret arbejde med den enkelte bolig, men som en del af en større helhed i en boliggruppe. I praksis kræver dette arbejde naturligvis nogle simple rettesnore og anvisninger. Her kan følgende strategiske og specifikke designudfordringer være et afsæt for, hvordan arbejdet med demensboligernes fysiske rammer kan tage form.  

27. Dec 2016 kl. 10:51