foo

Demensboligens uderum og omgivelser

Planlægning – tilknytning til lokalområdet kan med fordel tænkes ind, så demensboligerne ikke bliver indelukkede enklaver. Der er gode erfaringer med daginstitutioner i nærhed af demensboliger, hvor børnene får mulighed for at komme på besøg. Der kan også åbnes for, at boliggruppens faciliteter kan bruges af lokalområdet – eksempelvis motionscenter eller wellnessrum – da det kan være til stor glæde for personer med demens, hvis lokalområdets liv kan fornemmes i demensboligerne. 

Demensboligens omgivelser/natur – adgang til grønne omgivelser er meget vigtigt. Natur kan hæve smertegrænsen, give glæde og understøtte en stressfri atmosfære. Derfor kan planlægningen med fordel lægge op til, at beboerne frit kan bevæge sig udenfor. Udearealer skal dog være skærmede og lette at holde opsyn med for personalet.

Sansehaver og højbede – udeområderne kan stimulere de sanselige oplevelser for personer med demens. Det kan gøres med forskellige haver, der vækker sanserne, stier, der bringer dem rundt i haven uden at fare vild, eller med mulighed for ophold, så man kan fordybe sig og nyde naturens dufte og vejret. Højbede kan også anvendes som en aktivitet, hvor den enkelte både kan dufte planterne og være med til at luge i bedene. Højbede er tilmed også tilgængelige for kørestolsbrugere, så de kan være en del af aktiviteterne. Derudover kan muligheden for at være i nærhed til dyr give en følelse af ro og tryghed for personer med demens, ligesom det kan give et indhold i deres dagligdag at følge med i dyrenes udvikling. 

Demensboligens fællesfaciliteter – fællesfaciliteter er vigtige for at skabe liv og mening omkring demensboligerne. Med relevante aktiviteter er det muligt at skabe rammerne for en hverdag, hvor beboerne kan tage til motion i motionscenter, i spa i et wellnessrum eller på restaurant med deres familie. Fællesfaciliteterne kan være mangeartede, men der kan med fordel tænkes i, hvordan de kan understøtte den fysiske og sanselige stimulering af beboerne. Pladsen til flere eller større fællesfaciliteter kan findes ved at dispensere fra kravet om køkkener i demensboligerne jvf. almenboliglovens § 110.

27. Dec 2016 kl. 11:53