foo

Den arbejdsvenlige demensbolig

Nærhed – arbejdsmiljøet skal være i top – fysisk og psykisk. Derfor kan man med fordel tænke i, hvordan de fysiske rammer kan planlægges, så der er nærhed til hjælpemidler og kortest mulig intern transport mellem boligerne. Samtidig kan der være fordele ved at tage hensyn til enkelhed i opgaveløsning og korrekte arbejdsstillinger. Personalet er i ligeså høj grad som beboerne en del af den demensegnede bolig. Derfor bør rammerne tilpasses en smidig og effektiv arbejdsdag for dem, ligesom de skal være et behageligt hjem for beboerne.

Depoter – opbevaringsplads er nødvendigt i demensboligernes boliggruppe. Flere personer med demens kan have brug for fysisk støtte i form af rollatorer, kørestole eller mobile lifte. Disse hjælpemidler bør imidlertid ikke stå fremme på gange og lignende, da de forstyrrer hjemligheden og fremhæver det institutionelle præg. I stedet er det vigtigt at tænke over depoternes størrelse og placering, så plejepersonalet hurtigt kan bringe hjælpemidler frem og tilbage.

Samvær – at indgå i daglige gøremål kan være stimulerende for personer med demens – eksempelvis madlavning eller havelugning. Derfor bør der skabes rum for, at beboere og personale kan lave ting i fællesskab.

Ligeledes kan det indbyde til samvær og nedbringe institutionsfølelsen, hvis personalet i højere grad har naturlig omgang med beboerne ved at holde pauser og lignende i selskab med dem frem for på lukkede personalestuer. For eksempel ved, at man spiser sammen. I denne sammenhæng har det også en stor betydning, om personalet bærer uniformer eller ej. Uniformer kan tydeliggøre, at personalet kan hjælpe. På den anden side kan de også være medvirkende til at skabe utryghed, fordi man kan have tendens til at forbinde hvide uniformer med sygehuse og sygdom. For personer med demens kan det betyde usikkerhed og skabe angst.

Gæsteværelser – det er vigtigt, at pårørende kan besøge og være tæt på deres familiemedlem. Til tider kan det være nødvendigt at overnatte, og det bør der være mulighed for. For at gøre det nemt for plejepersonalet at have overnattende pårørende, kan der med fordel tænkes gæsteværelser i planlægningen af boliggrupperne. Alternativt kan gæsteværelser indgå som en del af fællesarealer og anvendes til andre formål, når der ikke er behov for overnatning.

27. Dec 2016 kl. 11:17