foo

Strategiske designudfordringer i demensboligen

Ved etableringen af fremtidens demensboliger er der en række strategiske overvejelser, som bygherren bør gøre sig. Overordnet set er udfordringen dog at skabe et sted med en hjemlig atmosfære for beboerne, der samtidig er en god arbejdsplads for plejerne.

Derudover er tryghed et afgørende parameter for personer med demens. Således er det for beboerne såvel som deres familier vigtigt, at der er bevægelsesfrihed. Det stiller store krav til de fysiske rammer, og derfor er også tryghed en strategisk udfordring, der skal tages hånd om i fremtidens demensboliger.

Læs mere om de strategiske designudfordringer her:

 

 

25. Jan 2017 kl. 09:33