foo

Genkendelighed og hjemlighed

Hyggekrog på Dagmarsminde

En af de væsentligste udfordringer for en demensegnet bolig er at gøre den både genkendelig og hjemlig, fordi følelser, stemninger og materialer lagres længe i hukommelsen. Objekter fra ens tidligere hjem kan i den forbindelse være medvirkende til at fremkalde en tryg og hjemlig atmosfære i den nye demensbolig. Selvom personer med demens ikke nødvendigvis kan huske konkret, hvad der er deres egne ejendele, kan de sagtens præges af den genkendelige og emotionelle kvalitet, der er i objekterne. Derfor er det en afgørende faktor at sikre, at boligen gøres demensegnet ved i høj grad at understøtte det hjemlige med brug af personlige ejendele.

Planlægningen af enhver demensbolig er samtidig udfordret af, at boligen ikke kun er en privat bolig, men også en arbejdsplads. For demensboligen opstår der dermed et grundlæggende modsætningsforhold mellem det hjemlige og genkendelige sted, hvor der tages individuelle hensyn, samt arbejdspladsen, hvor der sjældent kan tages individuelle hensyn.

I planlægningen af en demensegnet bolig er dette modsætningsforhold en udfordring, der bør medtænkes i alle designfaser. Eksempelvis ved, at demensboligen ses som en del af et større fællesskab i selve boliggruppen. Spørgsmålet er så bare, hvordan det hjemlige og genkendelige kan understøttes, når plejepersonalet samtidig skal have en god og funktionel arbejdsplads?

For at sikre det hjemlige kan der overordnet set være fordele i at nedbryde store enheder og undgå at købe for meget ens inventar. Indretning og møblering med velkendte eller personlige ejendele understøtter i højere grad det hjemlige og genkendelige for den enkelte. Isoleret set er det dog ikke nok.

For at boligen for alvor bliver demensegnet gennem det hjemlige, kan boligens atmosfære med fordel udformes som en helhed, hvor alle materialer spiller sammen – også med resten af boliggruppen. Det betyder, at ikke-hjemlige ting helst bør holdes væk fra boligerne. Hjælpemidler på gange, håndspritsbeholdere på vægge og lignende har vi ikke i eget hjem. Derfor vil det kunne forstyrre den hjemlige og genkendelige atmosfære i boligerne. I stedet kan det derfor være fordelagtigt at fjerne elementerne eller tænke i alternativer, som i højere grad kendes fra hjemmet og som dermed vil kunne gavne beboernes trivsels og hjemmets stemning.

27. Dec 2016 kl. 11:02