foo

Tryghed

De trygge rammer på De Hogeweyk har fået beboeren til klaveret

En anden overordnet udfordring for demensegnede boliger er, hvordan man skaber tryghed for beboerne. For personer med demens kan det være vanskeligt at finde vej, og det kan hurtigt give ubehagelige oplevelser at fare vild. Boligens fysiske rammer skal derfor være klare og overskuelige, hvis de skal være demensegnede.

Meget tyder dog på, at boliggruppens overordnede størrelse er mere afgørende for den enkeltes evne til at finde vej end selve grundplanens udformning. Forskning anbefaler boliggrupper på 6-8 personer og et lige gangforløb. 

Faktisk viser det sig, at personer med demens har signifikant lettere ved at orientere sig i grundplaner med lige gangforløb (1) i forhold til gangforløb med et retningsskift (2). Sværest har personer med demens det imidlertid ved at orientere sig i fortsatte gangforløb (3), hvilket udfordrer en tidligere antagelse om, at gangforløb i demensboliger aldrig må ende blindt. 

Der findes imidlertid ikke en entydig anbefaling til, hvordan grundplanen for en demensegnet bolig bør se ud. Størrelsen på boliggruppen er mere afgørende, ligesom meget lange gangforløb må frarådes. Overordnet set må det dog tilstræbes, at antallet af beslutningspunkter minimeres. Dette kan gøres ved, at grundplanen udformes uden krydsende gange, ligesom det også er væsentligt ikke at have flere rum med samme funktion, da dette blot kan forvirre – eksempelvis flere spisestuer. I stedet kan det være fordelagtigt at fastsætte én funktion for hvert rum. 

Flere andre faktorer er imidlertid også afgørende for personer med demens’ evne til at finde vej og føle tryghed. Heriblandt har lys og farver en særlig betydning. Et lavt lysniveau kan forårsage desorientering for den enkelte, og generelt har ældre brug for det dobbelte lysniveau af, hvad man normalt vil planlægge. Lyset er således vigtigt i forhold til tryghed i demensegnede boliger, og det samme gælder farver. Farver påvirker også opfattelse af rum hos personer med demens, da sygdommen ofte medfører en forringelse af dybdeperceptionen. Lys, og de skygger det fører med sig, kan naturligvis være svære størrelser at håndtere for den enkelte, men det samme kan et farveskifte i gulvet, da det let kan opfattes som et hul. 

Farver bør derfor anvendes med et specifikt formål – eksempelvis til at tydeliggøre et rum, hvor særligt kontrastfarver kan bruges som markører – som ved at give døre en anden farve end vægge. Dog er det vigtigt at have for øje, at varme farver som gul, orange og rød opfattes bedre af ældre øjne end kolde farver som blå og violet.

Sidst men ikke mindst handler tryghed for personer med demens om at kunne bevæge sig frit. Det gælder inde- såvel som udenfor, og derfor bør der etableres miljøer, hvor man ikke kan forvilde sig bort. Skærmede områder med et nemt overblik kan bidrage til, at personer med demens føler sig trygge og sikre, mens både pårørende og plejere kan føle det på deres vegne.

27. Dec 2016 kl. 11:06