foo

Godt byggeri

Teknikken bag godt byggeri

Teknikken bag godt institutionsbyggeri er et stort felt, som spænder fra enkle lavteknologiske byggerier til avancerede højteknologiske indretninger med et godt niveau for drift og vedligeholdelse. Der findes en lang række muligheder og tekniske løsninger, man kan gøre brug af for at opnå det niveau, man ønsker. Og med så mange muligheder bliver det nødvendigt at prioritere. Udfordringen for de tekniske muligheder for godt byggeri er at koordinere og tilpasse dem, så de spiller bedst muligt sammen og udnyttes mest effektivt.

Teknikkens muligheder

En del af de eksisterende institutionsbygninger har grundlæggende en arkitektur, som giver veldisponerede rum med hensyn til dagslys, rumlighed og konstruktioner. Men der findes desuden en lang række tiltag og løsninger indenfor forskellige fagtekniske områder, som kan bidrage til og understøtte det gode byggeri.

Det gælder eksempelvis klimaskærmen (bygningens udvendige overflade), hvor man kan sætte ind i forhold til bygningens tæthed, isolering af tag, facader, vinduer og døre.

Indvendigt kan der være et stort forbedringspotentiale. Eksempelvis kan man sætte ind overfor de synlige overflader på gulve, vægge og lofter. Gennem den slags forbedringer kan man, ved at vælge særlige materialer, desuden forbedre lydforhold, brandforhold og luftkvalitet.

I forhold til luftkvaliteten er det muligt at etablere bedre og mere effektive former for ventilation. Der kan være store forbedringer at hente ved at få renset og effektiviseret det eksisterende ventilationsanlæg. Og i tillæg kan man gennemgå og optimere systemerne for vand, varme og afløb, der blandt andet er basis for god hygiejne i institutionerne. Toiletter kan opgraderes med bedre adgang samt automatiske døråbnere, flere håndvaske og automatiske vandhaner.

Tilgængelighed

Tilgængelighed for handicappede er et område, som typisk har stort forbedringspotentiale på daginstitutioner og skoler. Den primære udfordring her er, at mange ældre byggerier ikke er konstrueret og indrettet til at understøtte handicapbrug, så der af og til kræves store indgreb. Hvis I vil vide mere om at tilgængelighed kan der findes inspiration på siden God Adgang, som er stiftet af VisitDenmark, HORESTA (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet) og Danske Handicaporganisationer og som gennem nu ti år har arbejdet med at sikre gode adgangsforhold for de mere end 15 pct. af danskerne, som er berørt af en funktionsnedsættelse. God Adgang har blandt andet lavet en omfattende oversigt med guidelines over, hvilke foranstaltninger, der kan bidrage til at skabe god adgang og øge tilgængeligheden for folk med en række forskellige funktionsnedsættelser.

Automatisering

Institutioner kan i dag være forsynet med omfattende el-installationer til en lang række funktioner i både selve bygningerne og på udearealerne. Der er mange valgmuligheder udover elektrisk lys og stikkontakter, som kan være med til at højne både funktionaliteten og trivslen.

Indenfor løsninger vedrørende elektrisk lys kan man benytte lysdæmpere, automatisk lystænding med bevægelsesfølere og lysanlæg med intelligente spoler. Andre elektriske installationer, man kan overveje at etablere, er automatisk solafskærmning, motorstyret vinduesoplukke og elevatorer.

Indenfor sikkerhed findes en række elektriske systemer som brandalarm (ABA), automatiske branddørslukke (ABDL), tyverialarm (AIA) og adgangskontrol (ADK). 

Herudover findes en række systemer, der kan forbedre driften af en bygning med automatiske styringsfunktioner. Et eksempel er CTS-anlæg, som betyder, at man centralt kan styre varme, ventilation, lys, i hvert enkelt rum.

16. Oct 2014 kl. 10:55