foo

Lyd i byggeriet

Generelt gode lydforhold

Skal man sikre et lokale gode lydforhold, kan det være en god idé at udføre overfladerne (loft, væg og gulve) med bløde materialer, som absorberer lyden. Det kan også have en positiv betydning, at døre og vinduer er godt lydisolerede, så støj fra andre lokaler, gange og uderum ikke trænger ind. Desuden kan det være godt at sikre, at der ikke er huller og åbninger omkring rør og kabler, som er ført gennem vægge og gulve, da støj kan passere her. Generelt er en tommelfingerregel, at 15-20 % af vægfladernes areal skal dækkes med lydabsorberende materiale for at opnå gode lydforhold.

Zoning

Inddeles et lokale i mindre zoner, kan det være nødvendigt at udføre forskellige lydreguleringer, alt efter hvilke aktiviteter der skal foregå i de forskellige zoner. Zoning kan reguleres lydmæssigt gennem fx plader på væggen, der kan vippes ud, og gardiner der kan trækkes for vægge og vinduer. Ligeledes kan der benyttes løst inventar med akustisk regulerende egenskaber, fx møbler, mobile skærme/foldevægge, opslagstavler, skrivetavler, gulvtæpper, mv. Tilstødende små rum kan reguleres lydmæssigt, så de kan bruges til stille eller støjende aktiviteter, samtidig med at der foregår øvrige aktiviteter i det store lokale. 

Ensartet lyd i store klasselokaler

Har man store lokaler eller dobbelt-lokaler, kan man med fordel montere lydforstærkende plader i loft eller væg. Lydforstærkende plader opsuger ikke lyden, men sender den ud i lokalet. Pladerne etableres et centralt sted, hvor en pædagog/læreren/forlæser m.fl. kan tale fra, så det er muligt at han/hun kan høres overalt i lokalet. 

Inddragelse af fællesarealer

Hvis en del af fællesarealet inddrages for at gøre fx. undervisning mere fleksibel og miljøet mere åbent, kan det være en idé at justere rummet lydmæssigt, så støjende aktiviteter kan foregå samtidigt med mere dæmpede aktiviteter. Justeringen kan opnås med møbler, mobile skærmvægge og plader installeret på vægge og loft.

Lydskærme

Lydforhold forbedres effektivt, når lyddæmpende overflader placeres tæt ved børnene. Lyddæmpende overflader kan være lydskærme og fritstående rumdelere som mobile opslagstavler. Der findes nyere rumdelere, som både er gennemsigtige og lydabsorberende, hvilket gør det muligt at få lys ind i områderne, selv om der er opstillet akustiske skærme.

Foldevægge

Foldevægge bruges i flere institutioner til at skabe rumlig fleksibilitet. Skal man installere foldevægge, kan det være en idé at tage højde for foldevæggens tæthed og ikke mindst udformningen, så man forhindrer lyd i at slippe gennem fuger og gennem sprækker ved gulv, væg og loft.

16. Oct 2014 kl. 12:31