foo

Lys i byggeri

For at sikre gode lysforhold kan man i begyndelsen af et projekt afdække behovet for lys. Afdækningen sker ved at kortlægge adfærden i en bygning, så løsningen designes til de rigtige behov.

Tilpas lyset efter lokalets brug

Det kan give en god og varieret blanding af lyset, hvis man supplerer en begrænset almenbelysning (den ensartede grundbelysning i rummet) med en mere fokuseret punktbelysning. Tilrettelægges lyset rigtigt, kan det samtidig give mulighed for at underbygge forskellige former for brug og fleksibilitet i lokalet. Dagslyset kan desuden nedsætte behovet for supplerende belysning i dagtimerne og dermed reducere energiforbruget i bygningen til bl.a. ventilation og kunstig belysning.

Dynamisk belysning

Koncentration og præstationsevne kan understøttes med dynamisk belysning, som kan reguleres med skift i intensitet og i kolde og varme lysfarver. Stærkere lys i aktivitetsrum kan være et tiltag der eksempelvis kan øge vågenheden i mørke vintermåneder.

Automatisk styring

Man kan spare på energien ved at opsætte automatisk styring, så lys eksempelvis slukker, når der ikke er bevægelse i et rum eller med følere, som slukker lamper langs vinduerne, når der er tilstrækkelig med dagslys. Benyttes automatisk lysstyring, er det dog vigtigt at vælge den styringsstrategi, som bedst matcher brugernes behov.

Placering af inventar

Man kan opnå mere dagslys i de bagerste dele af rummene ved at placere møbler og inventar hensigtsmæssigt, lysne inventaret eller reducere det i højden. Inventar kan også placeres sådan, at brugerne naturligt placerer sig optimalt for lyskilderne – bl.a. ved at placere arbejdsstationer, hvor dagslyset er bedst. Udover at lysne selve inventaret er det også en idé at gøre lofter, vægge og gulve lysere, så mere lys når længere ind i rummet.

Solafskærmning samt energi- og solafskærmende ruder

Udvendig solafskærmning kan reducere blænding og samtidig reducere varmebelastning i et rum. Men når afskærmning skal vælges, kan det være en idé at overveje, hvordan afskærmningen vil påvirke udsynet, de visuelle betingelser (synsforhold, blænding, lysfordeling) og tilgangen af dagslys. Det kan være en fordel at installere solafskærmning, som kan fjernes eller reguleres på gråvejrsdage, så dagslyset kan udnyttes optimalt. Energi- og solafskærmende ruder giver energibesparelser, men reducerer samtidig kvaliteten af dagslys.

Omgivelserne

Hvordan skolen placeres i landskabet/byen er afgørende for optimeringen af dagslys. En god måde at optimere tilgangen til dagslys kan være at kombinere højtsiddende dagslys-vinduer med lavere siddende udsynsvinduer. Løsningen sikrer samtidig udsyn. Herudover kan man overveje, om skyggende genstande som fx nabobygninger, plankeværker, hegn, skure mv. kan fjernes for at forbedre udsynet og give mere dagslys til bygningen.

 

 

16. Oct 2014 kl. 12:00