foo

Aktivering af gange og fællesarealer

Foto: Rosan Bosch Studio / Kim Wendt.

Designudfordring

Hvordan kan gange og fællesarealer tæt på basislokaler aktiveres som supplerende læringsmiljø - men også opholdsrum og ramme for socialitet?

Arbejdsstationer, hygge, quick stops og parkour

Selvom mange skoler rundt omkring i landet i de seneste år har haft fokus på at aktivere gange og fællesarealer, er tendensen fortsat, at gange og nærområderne omkring klasseværelserne kun i begrænset omfang aktiveres ifm. undervisning. En bedre aktivering af nærmiljøet omkring undervisningslokalerne kan skabe en ny fællesejet base til leg og hyggeligt samvær i frikvarter og tilbyde velfungerende arbejdsstationer. Arbejdsstationerne skal kunne understøtte, at elever rykker ud fra et undervisningsforløb og – alene eller i grupper arbejder med en opgave eller kan forberede sig. Ved at etablere semiafskærmede zoner i gangforløbene med velfungerende arbejdsstationer, hvor elevernes skabe kan bidrage til zoneopdeling, kan disse i højere grad indgå som et aktiv, når der undervises. Og gangene kan i højere grad blive elevernes fælles base. Det er her de mødes, snakker og hygger på tværs af klasserne. 

Quick stops: Det er oplagt, at der på skoler med lange gangforløb også etableres quickstops, hvor lærerne på vej mellem timer kan lave en hurtig mellemlanding ved en pc-dokstation, tjekke mails, indkomne opgaver eller spørgsmål fra elever osv.

Invitation til bevægelsesfremme: Fysisk aktivitet er en del af undervisningsdagen og derfor i fokus på de fleste skoler. På mange skoler er der gode muligheder for at aktivere gang- og fællesområder til bevægelsesfremme med klatrevægge, løbebaner, indendørs parkour, forhindringsbaner, hinkeruder. Hvis gange- og fællesrum også anvendes som udflyttede læringsrum, er det dog meget vigtigt, at der er enighed om, hvornår gangene bruges til hvad.

Skole+ er en kampagne, der skal vise vejen til, hvordan indendørsfaciliteterne på landets skoler kan indrettes, så de i højere grad inviterer til idræt og bevægelse. Målet er at give børn og voksne lyst til at være aktive - både i og efter skoletid. Læs mere her.

Klatrevægge kan inspirere til mere bevægelse i løbet af skoledagen. Foto: Henrik Hansen

Brug vægge, gulv og loft i pædagogikken: På en del danske skoler har man igennem de seneste år arbejdet målrettet med at aktivere vægge og gulv i pædagogikken. At markere faglighed gennem kæmpestore billeder af fagenes koryfæer, som eksempelvis Albert Einstein på ydersiden af døren til fysisklokalet og hans relativitetsteori på indersiden af døren. At inddrage gulve på gangene med matematiske hinkeruder, historiske udviklingstavler. At udsmykke lofter med himmelrummets planeter. 

Sporbarhed: Hvordan kan gangene i højere grad kommunikere ejerskab og/eller den faglige praksis, der udspiller sig i undervisningslokalerne?

Værd at overveje:

  • Mere sporbarhed – mere signatur – rum og rammer, der skaber nysgerrighed og lyst til udfoldelse.
  • Brugen af fleksible, midlertidige installationer, der kan understøtte afdelingens pædagogiske formål.
  • Retten til at lave graffiti. 

Anbefalinger til indretning

Arbejdsstationer: Alle arbejdsstationer skal udstyres med god belysning og have adgang til trådløs opkobling og strømstik. Og der bør ikke være langt til en printer eller en scanner, så eleverne løbende kan teste deres arbejde. Er der plads i gange eller fællesarealer, er det oplagt at tilbyde mødefaciliteter udstyret med større, interaktive smartboards, som kan bidrage til at understøtte gruppearbejde og små undervisningsforløb for mindre hold.

Elevarbejdsstationer på gangearealer kan danne ramme om gruppe- og projektarbejde ifm. undervisning. Foto: Signal Arkitekter.

Lockers: Det er oplagt at de skabe, som etableres, er store nok til at rumme overtøj, værdigenstande, pc’ere, iPad ol. og at de opstilles, så de samtidig bidrager til at underopdele gangforløb og afskærme de etablerede arbejdsstationer i de nye hjemområder.

Husk brandmyndighederne: Nyindretningen af gange og fællesarealer skal selvfølgelig gennemføres under hensyntagen til den gældende brandstrategi for bygningen. For eksempel kan indrettede zoner og flugtvejszonen adskilles ved hjælp af farver eller linjer i gulvet. Derudover kan inventar også fastmonteres i gulv eller væg.

06. Jan 2014 kl. 09:53