foo

Den gode ankomst

Designudfordring

Hvordan byder en skole velkommen? Og hvilke funktioner kan med fordel placeres i og tæt på ankomsten? 

Hvordan skaber skolen den gode ankomst? Og hvad er det for funktioner, der med fordel kan placeres tæt på en ankomst og hvorfor? Hvordan kan placeringerne af de rigtige funktioner signalere åbenhed og ejerskab? 

Faciliteter og funktioner i ankomstarealet

Administration med reception

Administrationslokaler og skolelederens kontor er oplagt at placere tæt på skolens ankomstområde og skolens hovedindgang for at signalere tilgængelighed. I forlængelse heraf er det oplagt at placere en receptionsfunktion i forbindelse med administrationen. 

Anbefalinger til indretning:  Skab plads til og invitation til at både forældre, elever og andre besøgende kan henvende sig og få hjælp i en receptionsfunktion med eller uden skranke. Sørg for at personalets pc-skærme, som kan rumme fortrolig information, vender væk fra publikum. Oplagt at receptionsafsnittet rummer afdelingens sekretærer, men at skoleleder eller afdelingsleder har sit kontor i forlængelse heraf. I leders kontor skal det være muligt at lukke døren for fortrolige samtaler. Kontoret skal både rumme en arbejdsstation til leder samt inventar til mødeaktiviteter med et begrænset antal deltagere. 

Reception til henvendelser. Foto: SIGNAL Arkitekter

Lounge ’kiss and hug’

For at styrke de små elever og deres forældres tryghed og for at styrke dialogen mellem personale og forældre samt forældrene indbyrdes, er det oplagt, at placere de yngste elever tættest på ankomstområdet. Der må gerne være lave møbler eller lignende, der giver forældre, børn og personalet en hyggelig ramme at mødes i. Her kan indskolingens elever og klasser også udstille elevproduktioner fra forskellige tematiske læringsforløb for hinanden og for de mange forældre, der henter og bringer. Det inviterer til samtale. Det skaber stolthed. Det kan effektivt bidrage til at fortælle forældre om skolens praksis. Det er også oplagt, at man her har en interaktiv skærm, hvor forældre kan se dagens og ugens aktiviteter fordelt på den enkelte klasse, på tværs af trinnene, for afdelingen og for skolen.

Anbefalinger til indretning: Der må gerne være et garderobeafsnit her til de mindste klasser, så de små kan få hjælp af deres forældre til tøj, tasker osv. ved aflevering, og når de bliver hentet. Hvis indskolingen kører med skofri zone, skal overgangen være her, og her skal der være plads til børnenes fodtøj.

Områder med overblik og åbenhed, samt muligheden for at søge de trygge rammer.

Tumlesal

’Tumlesalen’ kan også med fordel placeres tæt på ankomsten og tæt på skolens yngste elever. Det er her børnene kan løbe krudt af, før undervisningen går i gang om morgenen, og før de skal hentes om eftermiddagen.

Anbefalinger til indretning: Tumlesalen skal kunne meget af det samme, som legepladsen udenfor, men med garanteret tørvejr i alle sæsoner. Der skal være plads til fysisk udfoldelse - måske skal der kunne spilles bold og klatres på klatrevæg. Stormskærm og wii udstyr, sing star og lignende kan være et fint bidrag til de fysiske aktiviteter. Et velfungerende depot er vigtigt til udstyr, redskaber, bolde, m.m. Der skal gerne være mulighed for at låse udstyr inde/ beskytte det, når der leges vildt. 

Musik og drama

En anden oplagt funktion er musik og drama, som kan lægges tæt på eller måske integreres med tumlesalen. Dette lokale vil være attraktivt som pauserum for børnene i forbindelse med almindelig undervisningstid og i SFO’en.  Placeret tæt på ankomsten, vil forældre kunne sidde i loungen efter de har afleveret deres børn og se dem, deres lærere og klassekammerater arbejde med sang, musik, dans og bevægelse. Og fra tid til anden måske selv blive inviteret til at lege med.

Anbefalinger til indretning: Klaver, musikanlæg, instrumenter til børnene bør være fast inventar i musik og dramasalen. Mulighed for hurtigt at etablere fri gulvplads til dans og lignende er meget vigtig. Det er oplagt at lade en scene indgå i det faste inventar eller at have elementer, så den hurtigt kan bygges, ligesom effekter til drama er vigtige. Det er vigtigt med sikker opbevaring af instrumenter og anlæg. 

Lille teaterscene til leg og undervisning. Foto: Rosan Bosch Studio / Anders Sune Berg.

Det kreative værksted

Det kreative værksted er endnu en oplagt funktion at placere nær ankomsten som et vigtigt lærings- og aktivitetsrum til indskolingen. Her kan eleverne male, tegne, modellere eller lave andre ting i 3D samt udstille deres ting. Der skal være let adgang til værktøj og materialer samt mulighed for deponering af work in progress. Da det kreative værksted skal danne rammen om elevernes arbejde med mange forskellige kunstneriske udtryksformer, er muligheden for at organisere og opbevare materialer i overskuelige tematiseringer vigtig for at opretholde tilgængelighed og effektive arbejdsgange. Det kreative værksted er oplagt et rum og en funktion, som både kan anvendes af skole og SFO.

Anbefalinger til indretning: For at styrke muligheden for flere anvendelser af det kreative værksted, kan der etableres forskellige tematiske depoter eller mobile labs: Et ’designerlab’ med symaskiner, giner, stof, saks, mønstre og andre inspirationsmaterialer samt plads til værker under udformning; Et ’hack lab’ med gamle computere og andre materialer til næste session, redskaber og inspirationsmaterialer. Hermed kan et generisk værkstedslokale hurtigt konverteres til en specialiseret funktion.

Indret med robuste gulve, gerne med smudsafvisende overflader. Vægge skal gerne kunne bruges til ophængning med både klisterbånd og skruer. Store bordflader med robuste, smudsafvisende overflader er alt andet lige et godt inventar i et værksted. Robust håndvask til rengøring af arbejdsredskaber og lign.

Det kreative værksted. Foto: Gitte Evers

Værksted og tumlesal som rammen for forældre/børn arrangementer

Med disse funktioner og nærheder vil skolen kunne danne rammen om forskellige sociale arrangementer, som samler børn og forældre om aktiviteter. Og hermed kan skolen også i højere grad blive en ’community maker’, som man kender det i eksempelvis England og USA. Det kreative værksted og tumlesalen, musik/drama rummet er oplagte rammer for tilbagevendende forældre-barn arrangementer. Tegne/male tirsdag, torsdagssang osv.

03. Feb 2014 kl. 12:01