foo

Pædagogisk center

Designudfordring

Hvordan skaber man et komplementært læringsrum for de mange i et pædagogisk center?

I takt med at biblioteket mange steder får lagt flere funktioner ind og at klasserummet samtidig ikke længere udgør rammen for al læring gennem skoledagen, omdøbes det til pædagogisk center og får en organisatorisk og praktisk funktion som et af skolens vigtigste læringsrum. Flere steder medfører det en udvidelse af funktionen og en placering centralt i skolen.

Pædagogisk center rummer mange funktioner og benyttes til mange forskellige aktiviteter af mange voksne og børn i løbet af en dag samtidig med, at det benyttes i pauser og i læringssituationer. Derfor er det et sted med en høj grad af kompleksitet, hvor mange ting skal gå op. 

Inden man påbegynder planlægningen af det pædagogiske center er det vigtigt at gøre sig en række overordnede overvejelser: Hvilke funktioner er de vigtigste, hvordan balanceres hensynet til de forskellige aldersgrupper - og mellem det lærings- og trivselsmæssige indhold? Hvor skal det placeres, hvem tilgodeser man med den placering, og hvordan kommer de øvrige brugere til rummet? Kan man opnå synergi ved at placere det i forbindelse med andre funktioner?

Placering

Når biblioteket udvides med nye funktioner og formål, overvejer mange skoler at løfte det ud af et aflåst rum og placere det centralt på skolen. En udfordring kan være at få det placeret sådan, at det både er nemt at komme til alle steder fra, ligger som et naturligt hjerte på skolen, og samtidig er et roligt og hyggeligt rum, børnene kan søge hen i, hvis de har lyst til stille leg eller læsning.

Det kan være en idé at placere det pædagogiske center i umiddelbar tilknytning til lærerfaciliteter som arbejdsstationer og supportrum med printere og kopimaskiner, da det gør pædagogisk center nemmere at bruge for lærerne. Det er også fornuftigt at placere det pædagogiske center i nærhed til indskolingens hjemområder, så de yngste børn får en reel mulighed for at vælge rummet i de pauser, hvor de må være inde.

Opføres det pædagogiske center som en tilbygning eller ny bygning, kan man overveje et center med mange rumligheder i form af karnapper, nicher, afsatser, hemse og lignende, i stedet for et firkantet, åbent rum. Det giver bedre trivsel i et aktivitetsbaseret miljø for både voksne og børn.

Inventar

Det kan være en god idé at sikre, at børnene mærker, at de er i et rum, som er designet til dem, og at reolerne eksempelvis ikke er lige så høje som på et voksenbibliotek. Lave reoler har desuden den fordel, at de kan zoneopdele et større rum uden at forhindre overblik og udsyn. Bogreoler og øvrigt inventar kan med fordel gøres mobilt, så der nemt kan indrettes efter forskellige behov over tid.

Aldersdifferentiering

De forskellige aldersgrupper, som bruger det pædagogiske center, har ikke nødvendigvis de samme behov: Scenograferede miljøer som inviterer til at gå på opdagelse og synke ned med bøger eller i leg, som for eksempel en troldeskov eller et Pippi Langstrømpe-hus, vil have størst appel hos de mindre børn. Modsat kan spillekonsoller risikere fuldstændig at blive domineret af de store. Der er med andre ord behov for at balancere de forskellige behov, så alle føler sig velkomne på én gang. Alternativt kan det overvejes, om det er ønskeligt at bruge begrænsede m2 af det pædagogiske center til en særlig indretning til de mindste, før-boglige elever, eller kan der med fordel arbejdes med en forudsætning om, at pædagogisk center indrettes til de elever, der kan læse og skrive, mens det før-boglige materiale placeres tættere på de yngste elever. 

Differentierede områder til små og store børn. Foto: Johan Fournaise og SIGNAL Arkitekter.

Ud- og indadvendte funktioner

Pædagogisk center kan indrettes med en ’front-end’ og en ’back-end’, hvor man i den forreste del har ankomst, tager sig af publikumsservice og udlån, og i den bagerste har plads til mere fordybelsesprægede aktiviteter. Det vil give mulighed for gode koncentrationssteder, samtidig med at centret imødekommer behovet om stor aktivitet. Eventuelt kan man markere en gangzone, som samler trafikken et sted. Ønsker skolen, at det pædagogiske center skal tilbyde meget andet end udlån af bøger, kan det være en idé at skabe differentierede zoner, som understreger forskelligheden i læringsformerne.

Typer af funktioner og faciliteter

Plads til fordybelse: Det pædagogiske center kan imødekomme ønsker om kroge til fordybelse og ro ved fx at etablere mindre rumligheder ved brug af sofaer og bløde stole. Små lommer af læsekroge med plads til 2-6 børn i bløde møbler kan give rare læsepladser. Denne oplevelse kan understøttes af god belysning, gerne punktbelysning i form af individuelle lamper ved siddepladserne. Der må gerne være forskellige typer af kroge, som præger zonerne individuelt for at give karakter og forskellighed.

Bogopbevaring: Bogkasser og bogreoler udgør nødvendigt inventar i pædagogisk center. Derfor kan valget af dem gøre en vigtig forskel. Høje og brede, faststående bogreoler kan skabe afskærmninger og intime læsezoner men begrænser udsynet i rummet. Vælger man at kombinere med lave bogkasser på hjul, kan der etableres en fin balance mellem opbevaring af bøger og behovene for samtidig transparens og afgrænsning.

Læsepladser: Der findes mange muligheder for at indrette forskelligartede læsepladser: Inventar med afskærmede borde, som man kender det fra bibliotekers læsesale kan tilbyde en slags læseplads, især til de ældste elever, mens den anden ende af spektret byder på eksempelvis cirkulære læserør, som udgør polstrede, intime rumligheder dimensioneret til brug af indskolingsbørn. Det kan også være en idé at overveje blødt programmeret inventar, som kan tages ned og flyttes rundt efter behov, eksempelvis hængekøjer til en eller flere personer.

Arbejdsstationer: Skranker eller diske er ikke bare praktiske arbejdsstationer ved fx ud- og indlån af bøger men kan også være gode møbler at føre samtaler ved. Fx om læringsredskaber og til at gennemgå kortere introduktioner, typisk mellem lærerne. Derfor bør skrankerne have godt lys samt nem adgang til el og internet. Pc’ere kan med fordel placeres i centerets forreste del, hvor de kan benyttes til informationssøgning og arbejde. Ligeledes er det her, man kan placere printer eller kopimaskine.

Aktiviteter i pædagogisk center

Pædagogisk center kan danne en oplagt ramme for nye aktiviteter i forbindelse med den understøttende undervisning.

Eksempler på rammesatte aktiviteter i pædagogisk center til understøttende undervisning: Lektiecafé, nyhedsredaktion / debatforum /

Fredensborg lektiecafé. Foto: Fredensborg Bibliotekerne.

21. Jul 2014 kl. 07:45