foo

Strategiske designudfordringer i folkeskolen

Her beskrives en række mere komplicerede strategiske udfordringer og overvejelser, der typisk vil indgå i forbindelse med etableringen af en ny folkeskole eller større bygningsfysiske forandringer af eksisterende folkeskoler – og oplister en række spørgsmål, overvejelser og dilemmaer, som alle skolens forandringsagenter bør forholde sig til og søge lokale svar på. Eksempelvis: hvordan der kan skabes plads til nye aktiviteter i gamle rum, hvordan der kan skabes velfungerende rammer til inklusion, til den understøttende undervisning og til lærerforberedelse.

Se alle de strategiske designudfordringer her:

06. Mar 2014 kl. 10:14