foo

Detaljerne gør forskellen – på besøg hos de Hogeweyk

Det verdenskendte demenscenter de Hogeweyk ligger i udkanten af Amsterdam. Demenscenteret fungerer som en lille by, hvor der er alt fra supermarked og frisør, til turistinformation, bar og restaurant. Modelprogram besøgte det lille lukkede samfund for at se, hvordan der skabes tryghed, hjemlighed og liv for de demente beboere.

de Hogeweyks grundlægger, Yvonne von Amerongen, viser rundt foran centerets supermarked

I landsbyen Weesp, lidt uden for Amsterdam, ligger demenscenteret: de Hogeweyk. Her bor der omtrent 150 demente, fordelt i syv forskellige huse – alt afhængig af deres livsstil. For at få plads på demenscenteret skal de demente igennem en grundig undersøgelse, der giver en indikation på, hvilket hus, de passer bedst ind i – og dette afhænger af, hvilken livsstil de er vant til at føre. Er du eksempelvis en af centerets mange beboere, der har boet hele dit liv i Amsterdam, så vil du højst sandsynligt tilhøre livsstilen ’Urban’, mens du som kunst- og teaterinteresseret sikkert vil passe ind hos ’Kultur’. På de Hogeweyk er de forskellige livsstilsinddelinger således medvirkende til at skabe vante og trygge rammer for de demente, og inddelingerne er samtidig ikke mere faste, end beboerne frit cirkulerer rundt i løbet af dagen. Inddelingerne bevirker blot, at der skabes noget genkendeligt for beboerne ved, at der opretholdes nogle faste vaner og rutiner, som de forhåbentlig kan erindre fra deres liv på den anden side af de Hogeweyks vægge.

de Hogeweyk har flere flotte haver

For de Hogeweyk er et lukket hjem. Alle bygninger er vinklet, så der kun findes én delt ind- og udgang, og her skal tre døre og en portner passeres før man kan komme ud. Denne foranstaltning er en sikkerhed mod, at de demente ikke færdes i den omkringliggende by, hvor de kan blive væk. Dog er foranstaltningen samtidig årsagen til den megen debat, der findes omkring demenscenteret. For er det værdigt at spærre de demente inde på den måde, det er tilfældet med de Hogeweyk?

Én af demenscenterets grundlæggere, Yvonne von Amerongen, mener bestemt ikke, at der er tale om en indespærring. De Hogeweyk er nemlig åben for offentligheden, og der arrangeres samtidig ture for demenscenterets beboere, hvor de kan komme ud af centeret og opleve nye ting. Disse ture køber de demente – eller deres pårørende – som en tillægsydelse til den månedlige betaling. På turene eskorteres de demente af frivillige og plejere, der tager sig af dem og sørger for, at de kommer retur i god behold. Derudover bevæger de demente sig frit rundt inden for centerets rammer. De besøger hinanden i de forskellige huse, og de sørger selv for indkøb og madlavning – dog er madlavningen med hjælp fra centerets plejere – samtidig med, at de kan tage i biografen, til frisøren eller i teatret inden for det lille samfunds rammer.

Yvonne von Amerongen fortæller om dagligdagen på demenscenteret 

Friheden er altså det, der udgør lykken hos de Hogeweyk. Friheden skal dog ikke forstås udelukkende som en fysisk form, men derimod også som muligheden for at være sig selv i trygge og vante rammer. Her spiller så netop de syv livstilsinddelinger en afgørende rolle, da der, i hver af de Hogeweyks 23 huse, er adskillige variationer på indretningen. Samtidig er der brugt masser af tid på at skabe små detaljer, der kan have en afgørende betydning for de dementes tryghedsfølelse og genkendelsesevne. Indretningen er nemlig baseret på samtaler med de demente og deres pårørende, hvorfra indretningsarkitekter har udarbejdet, ikke bare et design, men også daglige gøremål, der kan afspejle den livsstil, de demente er vant til. De Hogeweyk har således været ekstremt detaljeorienteret i deres tilgang til at skabe et frit og trygt sted for de demente – og netop denne tilgang lader til at være en af de bærende årsager til, at de Hogeweyk også nyder den anerkendelse, de gør, når det kommer til at skabe et trygt og hjemligt liv for de demente beboere.

En af de Hogeweyks beboere giver et nummer på klaveret for os besøgende

11. Jun 2015 kl. 13:22