foo

WAAG Society: Tværfaglighed er et middel, der kan skabe innovative løsninger

Waag Society er et selvstændigt institut for kunst, forskning og teknologi. På instituttet er der flere forskellige laboratorier, der hver i sær arbejder ud fra en tværfaglig tankegang. Et af dem er Creative Care Lab, der arbejder med sundheds- og plejeområdet. Her forskes i slutbrugeren og der arbejdes med at designe og udvikle løsninger, der kan forbedre dagligdagen for ældre, syge og plejere. Modelprogram besøgte laboratoriet i foråret 2015 for at høre om deres forskning og blive klogere på alternative tilgange til ældrepleje.

Programudvikler hos Creative Care Lab: Paulien Melis

Det særlige ved Waag Societys arbejde er tværfagligheden, hvor kunstneriske og teknologiske værktøjer anvendes for at understøtte forskningen. Her er teknologien ikke målet eller selve fremdriften for forskningen, som det oftest ses, men derimod er teknologien, på linje med kunsten, et understøttende element, der skal facilitere forskningen. Teknologi og kunst ses som redskaber eller værktøjer, der kan muliggøre og åbne forskningsfeltet. I praksis gøres dette ved at have fokus på slutbrugeren – allerede fra start. Forskningen centreres omkring brugeren, og herudfra udvikles der løsninger til brugeres behov.

Et eksempel på denne proces oplevede vi på egen krop under vores besøg hos Creative Care Lab, da vi blev bedt om at identificere en betydningsfuld problemstilling ved ældreplejen i Danmark. Vi fik udleveret et specialdesignet puslespil, hvor en række forskellige billeder var indgraveret i brikkerne. Med disse skulle vi stykke et scenarie sammen. Brikkerne var anvendelige som metaforer, og straks flød samtalen på trods af faglige forskelligheder i gruppen. Vi fik opbygget et scenarie, der illustrerede både problemstilling og mulig løsning. I en normal proces vil denne øvelse også foregå med brugeren og således kunne anvendes som udgangspunkt for det videre arbejde. I vores tilfælde var den blot anvendelig som igangsætter og øjenåbner, men Creative Care Lab kunne fortælle om et af deres nyeste produkter, der var blevet udviklet på baggrund af netop sådan en proces.

Workshop med specialdesignet puslespil

Her havde en række diabetikere nemlig identificeret forholdet til deres egen krop som et problem. De konstante målinger, der følger med et liv med sukkersyge, havde givet diabetikerne et distanceret forhold til deres krop – som var den en maskine, der hele tiden skulle måles og analyseres. Deres opbyggede scenarie udtrykte derfor et ønske om at få udviklet et måleapparat, der kunne vise deres blodsukkertal på en mere diskret og menneskelig måde. Ud fra dette udviklede Creative Care Lab en måler, der i design og form ligner bugspytkirtlen – det organ, der producerer insulin. Formålet var at give brugerne et fysisk forhold til det organ i kroppen, som de dagligt kommunikerer med. Måleren angiver dog ikke det præcise blodsukkertal, men indikerer blot, hvor på skalaen tallet ligger. Måleren skifter nemlig farve som følge af tallet, og herfra kan brugerne hurtigt orientere sig om deres blodsukkertal. Den nye måler imødekommer hermed brugernes ønsker ved, at den giver en kropslig bevidsthed samtidig med, at den ikke måler kroppen, men blot indikerer kroppens behov for insulin - se mere her.

Creative Care Labs bud på en ny form for insulinmåler. Foto: WAAG Society

Under besøget fik vi et godt indblik i Creative Care Labs kompetencer og metoder. Måleapparatet er et glimrende eksempel på deres daglige arbejde, og besøget genererede en masse inspiration til, hvordan der kan udvikles nye tilsvarende, praktiske løsninger i forhold til ældreplejen. For tiden beskæftiger Creative Care Lab sig meget med ensomhed blandt den stigende ældregeneration i Hollands større byer samt sensoriske målere i plejeboliger. Begge forskningsområder ligger ligeledes langt fremme i Danmark, og derfor kan der være en masse inspiration og viden at hente, ved at følge med i Creative Care Labs arbejde den kommende tid. Hos Modelprogram har vi i hvert fald fået en fremragende indsigt i alternative arbejdsmetoder, der kan generere både lavpraktiske, let anvendelige løsninger samt højteknologiske fremtidssikringer på plejeområdet.

09. Jun 2015 kl. 12:58