foo

Tilmeld dig netværk for plejeboliger

Behovet for nye og opdaterede plejeboliger er hastigt stigende som følge af udsigterne til flere ældre. Plejeboligernes nuværende kapacitet, beskaffenhed og funktioner er under pres, og der må tænkes i nye baner, hvis vi skal skabe de bedste rammer for fremtidens ældre.

Private og offentlige bygherrer er nødt til at tænke sig grundigt om, når de planlægger og bygger plejeboliger. Bygherreforeningen inviterer derfor til et Netværk for plejeboliger, hvor vi særligt henvender os til dig, som i det daglige arbejder med plejeboligbyggeri i en bygherrevirksomhed, men savner at udveksle ideer til nytænkning og få inspiration.

I netværket vil vi diskutere fremtidens hjem til ældre på et højt fagligt niveau. Netværket vil således være et forum, hvor du sammen med andre innovative og dygtige bygherrer kan indhente ny faglig viden fra eksperter og drøfte både udfordringer og muligheder i at udvikle fremtidens hjem til ældre.

Netværket kommer til at bestå af 10-15 personer, som mødes to gange årligt. Der er lagt op til inspirerende diskussioner, og der vil være spændende oplæg fra relevante videnspersoner. Som deltager er du selv med til at vælge temaerne, og Bygherreforeningens sekretariat faciliterer netværket med undersøgelser og opsamlinger på møderne. Som en del af netværket kan vi tilbyde dig:

 • Erfaringsudveksling af problemstillinger og tanker i en konstruktiv dialog med ligestillede
 • Aktuelt indblik i de nyeste tendenser og metoder
 • Inspiration til at arbejde videre i eget regi
 • Skabe faglige kontakter, der kan være nyttige i dagligdagen mellem netværksmøderne

Temaer

I Netværket ønsker vi at diskutere en række temaer. Nedenstående er en bruttoliste for mulige temaer til møderækken, hvor der stræbes efter at diskutere 3-4 temaer på et møde:

 • Demens
 • Universelt design/tilgængelighed
 • Fleksibilitet • Kompetencer
 • Teknologi
 • Arbejdsgange
 • Profilplejehjem
 • Bofællesskaber
 • Generationsfællesskaber
 • Hjemlighed

Praktisk information

Netværket mødes halvårligt til heldagsmøder (09.00-16.00). Møderne holdes som udgangspunkt i Bygherreforeningen, København.

Netværket vil i vidt omfang kunne bidrage til mødernes indhold og temaer med input til oplægsholdere og casebesøg.

Pris

4000 DKK eks. moms pr. år.
Prisen inkluderer to møder med fuld forplejning (morgenmad, kaffe, sandwich og kage).

Tilmelding

Du kan tilmelde dig med mail til:
info(at)bygherreforeningen.dk.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte projektleder Lars Bertelsen:
Telefon: 6174 2233
Mail: lb(at)bygherreforeningen.dk.

09. Sep 2016 kl. 08:51