foo

De fysiske rammer påvirker skoleelevers indlæringsevne

Rapporten: Clever Classrooms fra University of Salford, Manchester

I februar udkom rapporten ’Clever Classrooms’ fra University of Salford, Manchester. Rapporten viser det fysiske miljøs påvirkning på indlæringsevnen, ud fra en tre år lang undersøgelse af 153 klasseværelser på 27 forskellige engelske skoler.

Rapporten gennemgår, hvilke aspekter af det fysiske miljø, der er væsentlige i forhold til elevernes indlæring, mens der gives konkrete eksempler på, hvad der bør tilstræbes som det optimale. Her peger Clever Classrooms ganske afgørende på, at designet af skoler - som helhed - ikke nødvendigvis har en ligeså væsentlig indflydelse på indlæringsevnen som designet af de enkelte klasseværelser. Dette skyldes, at skoler ofte har en blanding af både ’effektive’ og ’mindre effektive’ klasseværelser, og her kan der spores en markant forbedring på elevernes indlæringsevne, hvis de undervises i de effektive klasseværelser. Rapporten konkluderer derfor, at der er afgørende gevinster at hente ved at fokusere på, hvordan klasseværelsernes design og udformning kan optimeres, frem for udelukkende at fokusere på skolen som helhed.

I denne optimering peger Clever Classrooms på, at brugerne – både lærer og elever – kan spille en betydelig rolle, da de, gennem simple greb som farver, indretning og møblering, kan foretage nogle helt grundlæggende forbedringer, der vil kunne have en afgørende indvirkning på, at de mindre effektive klasseværelser forbedres.

I rapporten findes der en tjekliste for både designere og lærer, der kan give nogle grundlæggende anvisninger og inspiration til arbejdet med de fysiske rammer. Her nævnes natur (lys, lyd, klima) individualisering (fleksibilitet, ejerskab) og stimulering (kompleksitet, farver) som hovedområder. Flere af disse er ligeledes belyst i Modelprogram regi, og her på siden kan der læses mere om disse under henholdsvis strategiske og specifikke designudfordringer for skoler.

Rapporten ’Clever Classrooms’ kan findes på følgende link

09. Mar 2015 kl. 12:34