foo

Lukket landsby skal skabe tryghed for demente

Foto: Friis & Moltke

Nyt demenscenter slår dørene op ved udgangen af 2017. Demenscenteret trækker på en umiddelbar inspiration fra det verdensberømte De Hogeweyk i Holland og bliver en lille landsby med et lukket uderum og kun én ind- og udgang til selve centeret.

Demenscenteret kommer til at rumme 72 boliger, hvoraf 66 ejes af den almene boligorganisation, Domea, mens Aalborg Kommune råder over de resterende seks boliger samt 970 kvadratmeter, der skal anvendes til servicearealer.

Centeret målretter sig mod de sværest ramte demente i Aalborg Kommune ved at tilbyde dem et sted, de kan føle sig hjemme, blive forstået og føle tryghed. Domea har derfor foreslået, at de 72 boliger opføres efter en arkitektonisk grundform, hvor de som punkthuse i en og to etager forbindes således, at de lukker sig omkring hinanden. Denne form skaber et lukket uderum, hvor de demente kan færdes i trygge og rolige rammer.

Friis & Moltke er arkitekt på projektet, og de vil anvende arkitekturen til at støtte, samle og lede beboerne i deres dagligdag ved at analysere arkitekturens elementære virkemidler samt, hvordan disse på forskellig vis kan skabe rammen om det enkelte menneske og samværet mellem flere. Det er således tanken, at arkitekturen sætter mennesket i centrum og skaber rammen for beboere med en særlig sensorisk og social skrøbelighed.

Projektet skal nu videreudvikles og navngives. Navnet findes i slutningen af november, mens det bearbejdede forslag vil være klar i starten af det nye år.

02. Nov 2015 kl. 15:39