foo

Første trivselsmåling peger på støjproblemer i folkeskolen

Billede: dcum.dk

Undervisningsministeriet har netop udgivet resultaterne for den første nationale trivselsmåling i folkeskolen. De omkring 470.000 elever, der har deltaget i målingen, er umiddelbart glade for at gå i skole, men peger samtidig på problemer med koncentration og støj. 

Målingen er blevet gennemført fra januar til marts 2015 og viser generelt et positivt billede af elevernes trivsel. 85 procent af alle folkeskoleelever i børnehaveklassen og 1.-9. klasse har deltaget, og resultaterne kommer til at danne grundlag for de fremtidige indsatsområder til styrkelse af trivsel og undervisningsmiljø. 

Ud over det positive billede peger målingen samtidig på støjproblemer. Samlet svarer 53 procent af eleverne på landsplan i 0.-3. klasse, at det ”tit” eller ”nogle gange” er svært at høre, hvad læreren siger, mens 48 procent samlet set svarer ”nej” eller ”nogle gange” til, om de kan koncentrere sig i timerne. I 4.-9. klasse ligger samlet 32 procent i den negative ende i forhold til koncentrationen, mens samlet 19 procent har problemer med at høre læreren (Undersøgelsen kan i fuld og nuanceret form findes her).

Resultaterne ligger tilgængelig for landets skoler ved at logge ind i Informationsportalen for trivselsmålingen. Hermed kan der lokalt, i den enkelte kommune eller på den enkelte skole, gives en indikation på, om der er områder, hvor der er grund til at igangsætte indsatser for at styrke trivsel og undervisningsmiljø.

Hos Modelprogram har vi tidligere haft fokus på netop støjproblemer. Dette var i forbindelse med daginstitutioner, men i løbet af foråret vil vi afholde et temamøde, hvor skolernes støjproblemer vil sættes til debat. Temamødet vil holdes i samarbejde med DCUM - Dansk Center for Undervisningsmiljø og BAT – Branchearbejdsmiljørådene. Mere information og program for dagen vil præsenteres på Modelprogram.dk inden for den nærmeste fremtid.

21. Apr 2015 kl. 14:56