foo

'Drøn på Skovbrynet' er en ny lærings- og aktivitetsplads

Foto: Bascon.dk

I Aalborg Kommune har Stoppedalsskolen netop åbnet en ny lærings- og aktivitetsplads. Med fokus på natur og ny teknologi bliver pladsen en aktiv del af elevernes skoledag samt en attraktion for lokalområdet.

Stoppedalsskolens nye lærings- og aktivitetsplads er en del af projektet: ’Drøn på Skovbrynet’. Projektet har arbejdet med en række fysiske og digitale interventioner i mellemrummet mellem skolen og den nærliggende skov. Med udgangspunkt i det kuperede terræn, er der blevet etableret et dynamisk bevægelseslandskab omkring en rød løber. Løberen fungerer som en guide gennem landskabet, men er samtidig podet med digitale bevægelses- og læringsstationer, der linker til den specielt udviklede Skovbryns App. 

Drøn på skovbrynet er en interaktiv lærings- og aktivitetsplads, som enten kan bruges alene eller i fællesskab. Samtidig er pladsen allerede blevet en del af skolens daglige undervisning, da lærerne ligeledes kan bruge App’en til at lægge digitale opgaver ud til eleverne. Når en elev nærmer sig en post, vil den opgave, som læren har stillet, aktiveres. Besvarelsen kan så afleveres direkte af eleven ved eksempelvis et billede eller lignende, som efterfølgende kan bruges i undervisningen.

Pladsens varetegn er Paddehatten, der er et stort, abstrakt klatretræ. Paddehatten er, udover at være et udfordrende klatreelement, en digital platform, der rummer NFC-tags, QR-kode, Wi-fi og en lydstation som eleverne kan koble sig på via Bluetooth. Hele skovbrynet er dermed blevet et interaktiv læringsrum, der også kan understøtte elevernes bevægelse og motion i det daglige.

Hele tegning- og planlægningsarbejdet for ’Drøn på Skovbrynet’ er udført af arkitektfimaet Bascon, mens App’en, ’MapOp’, er udviklet af Huge Lawn. Projektet er finansieret af kampagnen ’Drøn på Skolegården’ samt Skoleforvaltningens udviklingsmidler, Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtighed og Stoppedalsskolen.

20. Jul 2015 kl. 12:43