foo

Download guide til erhvervsskolernes fysiske rammer

Erhvervsskolernes designudfordringer – guide til fremtidens læringsrum på erhvervsskoler

Den nye reform af erhvervsuddannelserne, der blev gennemført i 2015, stiller en række krav til skolernes fysiske rammer, og mange erhvervsskoler er derfor i gang med flere organisatoriske og rumlige tilpasninger. Nu udgiver Signal Arkitekter og Realdania en ny guide med gode råd om fremtidens læringsrum, der kan hjælpe skolerne.

Guiden ’Erhvervsskolernes designudfordringer – guide til fremtidens læringsrum på erhvervsskoler’ er udarbejdet i tæt samarbejde med en række erhvervsskoler fra hele landet. Guiden lægger sig i forlængelse af de allerede eksisterende modelprogrammer, der leverer inspiration til fornyelse af danske velfærdsinstitutioner - skoler, plejecentre, daginstitutioner og biblioteker.

Med fokus på erhvervsskolerne præsenterer guiden konkrete ideer til måder at nyindrette skolerne på, og den giver også inspiration til, hvordan man kan skabe den ønskede forandring med få og effektive ombygninger. Derudover giver guiden inspiration til nybyggeri, samt til hvordan reformens mål kan blive så lette som muligt at arbejde med for erhvervsskolernes undervisere.

Guiden er ganske gratis og kan downloades ved at klikke her.

Læs den fulde pressemeddelelse om guiden samt de kommende EUD Temadage, som afvikles som et samarbejde mellem Ministeriet for Børn, Undervisning og ligestilling og Dansk Center for Undervisningsmiljø, ved at klikke her.

28. Jan 2016 kl. 11:57