foo

Fremtidens hjem til ældre diskuteres

Hvordan ser fremtidens plejebolig ud? Det vil et tværkommunalt netværk sammen med Bygherreforeningen finde svar på ved en landsdækkende konference i Køge den 4. maj.

I fremtiden bliver der flere ældre og flere demente samtidig med, at der bliver færre hænder og penge til at løse opgaverne. Derudover ændrer ældres behov og ønsker sig over tid. Det stiller kommunerne overfor en række udfordringer i forhold til plejeboligernes kapacitet og funktioner, og der må derfor tænkes i kreative løsninger i forhold til indretning, organisering og finansiering, når der skal planlægges og bygges nye boliger.

Mange kommuner gør sig allerede adskillige overvejelser på plejeboligområdet. Det gælder bl.a. Lolland, Køge, Vordingborg og Guldborgsund Kommune, som er gået sammen i et netværk for at finde løsninger på udfordringerne og samle nyeste viden. Desuden er der flere af kommunerne, der står med forskellige, konkrete udfordringer. Eksempelvis har Køge Kommune som en vækstkommune svært ved at følge med efterspørgslen på nye plejeboliger, Lolland Kommune har mange utidssvarende boliger og boliger med en uhensigtsmæssig beliggenhed, og i Guldborgsund Kommune opføres senere på året friplejeboliger, hvilket udfordrer den kommunale planlægning.

På trods af kommunernes forskelligheder er det alligevel muligt at finde fælles fodslag. Det gælder fx ift. nytænkning af finansieringsmodeller, boligernes indretning og fleksibilitet samt arbejdsgange. Som Lolland Kommunes borgmester, Holger Schou Rasmussen, udtaler:

"Selvom kommunerne har forskellige udgangspunkter, er der mange udfordringer, der går igen. Derfor er der stor værdi i at videndele på tværs og trække på hinandens erfaringer. Det giver i sidste ende bedre løsninger for vores ældre borgere. Desuden giver det os større gennemslagskraft i forhold til lovgiverne, når vi er flere kommuner sammen."

Netværkets arbejde munder nu ud i konferencen ”Fremtidens hjem til ældre”, der afholdes på Hotel Comwell i Køge den 4. maj i samarbejde med Bygherreforeningen i regi af Modelprogram. Konferencen har udover kommuner fra hele landet også deltagelse af boligselskaber, arkitektfirmaer, byggevirksomheder og ministerier.

03. May 2016 kl. 14:55