foo

Få inspiration til det nye faglokale

Håndværk og Design - Nyt fag, nye rammer

Fra skoleåret 2016 er det et krav i grundskolen at udbyde det nye fag Håndværk og Design. Det nye fag kræver ændringer i eksisterende skolers fysiske rammer. Aarhus Kommune har med et pilotprojekt skabt det første erfaringsgrundlag på området. Erfaringer som Modelprogram har omskrevet til en kort guide til inspiration for bygherrer og arkitekter, der beskæftiger sig med skolebyggeri.

Målsætningen med pilotprojektet var at undersøge mulighederne for den fysiske forandring, som faget kræver, og at udarbejde en designguide med praksiserfaringer.

Modelprogram har samlet erfaringerne i en kort guide med inspiration til de fysiske rammer for Håndværk og Design.

Guiden fokuserer på at gennemgå processen fra ide til projekt og giver god vejledning til overordnede overvejelser i de forskellige faser. Der er derudover inspiration til, hvordan fagets funktioner kan indarbejdes i skolens eksisterende rammer.

Håndværk og Design erstatter håndarbejde og sløjd, men selvom faget indeholder flere af de samme håndværksmæssige kompetencer og materialer, er det ikke en sammenlægning af de to fag. Derfor er en udfordring at løse de umiddelbare konflikter, hvor støjende og groft arbejde skal forenes med fordybelse og fint arbejde. Altså at skabe faciliteterne for god undervisning og for at eleverne kan udfolde sig kreativt og innovativt i sikre rammer .

Den korte guide giver overblik og inspiration - og hvis du har interesse i at få mere viden, kan du  hente de to publikationer, som er resultatet af Aarhus Kommunes pilotprojekt. Designguiden kan hentes her og Praksiseksemplerne her.

23. Jun 2016 kl. 08:18