foo

Nyt byggeri fører skolereformens ideer ud i livet

Billede: Sophieskolen.dk

I Guldborgsund er det første spadestik til den første arkitektegnede skole, efter den nye reform, blevet taget, og i 2016 står skolen klar til at tage imod 850 elever.

Skolen er døbt Sophieskolen og er tegnet af Creo Arkitekter og TNT Arkitekter med udgangspunkt i den nye skolereform. Intentionen er at skabe en skole med synergi mellem reformens idéer og fremtidens skolebyggeri. Sophieskolens udformning stræber derfor efter at give plads til bevægelse, kreativitet og sansestimulering gennem en god sammenhæng mellem inde- og uderum. Det er hermed håbet, at indlæringen stiger, mens der samtidig opfordres til brug af udearealer i undervisningen.

Sophieskolen bliver en tre-spors folkeskole, og med sine 850 elever bliver det en stor én af slagsen. Et grundlæggende præmis for byggeriet har derfor også været at inddele skolen i mindre enheder, så den ikke fremstår uoverskuelig. De mindre enheder støtter op om et centralt fællesskab i form af ankomsthal, multisal, mediatek og kantine, der kommer til at udgøre skolens hjerte. Inddelingen skaber dermed en skole i skolen, der efterkommer både yngre og ældre elevers behov.

Skolen bygges ligeledes med varmeakkumulerende egenskaber og mulighed for udnyttelse af passiv solenergi, mens der også er monteret solceller. Sophieskolen forsøger dermed at bidrage positivt til energiregnskabet, ligesom der også arbejdes med en rekreativ regnvandshåndtering i udearealerne for at minimere udledningen af vand til kloaksystemet.

Modelprogram glæder sig til at følge projektet, og du kan læse mere om det på følgende link.

10. Apr 2015 kl. 09:49