foo

Om projektet

Erhvervs- og Byggestyrelsen og Realdania i samarbejde med KL igangsatte i 2009 det ambitiøse udviklingsprojekt ’Fremtidens Velfærdsinstitutioner’ med fokus på udvikling af daginstitutioner, folkeskoler og plejeboliger. Målsætningen har været at inspirere til at tænke i nye baner og samle viden om brugernes behov samt nyeste viden. I foråret 2010 blev tre modelprogrammer, et for hvert af de tre institutionsområder, lanceret. Kort tid herefter inviterede projektet alle kommuner med fremtidige byggeprojekter inden for de tre områder til at indgå som cases i modelprogrammet. De kommuner, som deltog, forpligtede sig til at bruge modelprogrammer i deres arbejde med at modne projekterne fra idé til byggeprogram. 8 kommuner blev godkendt, heraf blev 7 projekter gennemført, og står som færdigbyggede, ibrugtagne velfærdsinstitutioner, mens et enkelt projekt aldrig blev gennemført.

For at lære af disse lokale erfaringer og for at opsamle, hvordan modelprogrammerne var brugt og hvordan de virkede, blev der samme år igangsat et evalueringsprojekt, som har fulgt arbejdet i de syv case-kommuner indgående fra ide til byggeprogram, fra byggeprogram til gennemført byggeri, og fra gennemført byggeri til ibrugtagning. Evalueringen har haft særligt fokus på, hvordan en række prioriterede målsætninger hos de lokale bygherrer er opstået, kvalificeret og fastholdt i processen frem til det ibrugtagne byggeri, og hvordan brugerne oplever, at de færdige bygninger matcher disse målsætninger. På baggrund af nye indsigter fra denne evaluering er modelprogrammerne blevet opdateret, og nye designprincipper er kommet til. Samtidig er modelprogrammerne blevet samlet til dette interaktive, webbaseret format. 

De tre modelprogrammer

Læs mere om holdet bag modelprogram og evaluering af daginstitutioner

Læs mere om holdet bag modelprogram og evaluering af folkeskoler

Læs mere om holdet bag modelprogram og evaluering af plejeboliger

21. Nov 2014 kl. 09:56

Daginstitutioner

Holdet bag

Læs mere her.

Folkeskoler

Holdet bag

Læs mere her.

Plejeboliger

Holdet bag

Læs mere her.