foo

Holdet bag daginstitutioner

Holdet bag modelprogrammet

COWI, JJW ARKITEKTER og Workz har udarbejdet modelprogrammet i et samarbejde med daginstitutionschef Ulla Schmidt Nielsen, Albertslund Kommune. Modelprogrammet er udviklet på baggrund af interviews og observation i udvalgte daginstitutioner. Teamet har løbende drøftet udviklingen af modelprogrammet med en referencegruppe, hvor en række daginstitutionsledere, kommunale forvaltningsfolk og udvalgte eksperter har været repræsenteret.

Holdet bag evalueringen og opdateringen

Evalueringen gennemføres af et konsortium bestående af NIRAS og SIGNAL Arkitekter i samarbejde med NOVA5 arkitekter og Marselisborg. Herunder har SIGNAL Arkitekter og Marselisborg gennemført evaluering af den implementerede modelprogramproces ifm. byggeriet af nye daginstitutioner i hhv. Halsnæs Kommune og Aarhus Kommune.

06. Nov 2014 kl. 11:00