foo

Bebyggelsen

Hvordan kan plejeboligen gå i samspil med sit lokalområde? Hvordan kan den medvirke til at skabe forbindelser til det omgivende lokalområde, til beboerens familie og venner, til andre ældre og medarbejderne imellem? Hvordan kan bebyggelsen understøtte tilgængelighed både mellem medarbejderne og for beboerne, som færdes i og uden for bebyggelsen? Hvordan kan der skabes rum til refleksion, vinterhaver o.lign.?

Designprincipper

1. Plejeboligbyggeriet kan placeres i forbindelse med eller ovenpå andre typer af boligbyggeri for at opnå samspil med boligområdet.

2. Tilgængelighed til nærområdet med hjælpemidler, giver muligheder for at beboerne kan være en del af dagliglivet uden for pleje-boligerne.

3. Orienteres plejeboligbyggeriet med gode sol- og lysforhold, øges beboernes velbefindende. 

4. Udadvendte aktiviteter kan styrkes ved direkte sammenbygning med et dagcenter, som fx kan indeholde fællesfaciliteter som café, pub, biograf, bibliotek, butikker, wellness , fitness m.m. 

5. Ved at ”åbne” plejeboligbyggeriet mod nærområdet med tilbud, som er svære at modstå, giver det naboerne mulighed for at komme til foredrag, historiefortælling, filmvisning, udstillinger osv.

6. Ved at udforme en hovedindgang og gøre den til et velkomstrum, understøtter man indtrykket af bebyggelsen som et hjem for den besøgende.

7. Organiseringen af rum og funktioner med indbyrdes, korte afstande skaber sammenhæng og nærhed i bebyggelsen. Beboerne bevæger sig langsomt fra sted til sted, og medarbejderne skal helst anvende mindst mulig tid på transport og mest mulig tid på pleje.

8. Rum til refleksion, fred og ro, til mindre ritualer, gudstjenester, mindesamlinger og samtaler, understøtter den kulturelle og religiøse mangfoldighed.

9. Beboerne opholder sig ofte i nærheden af medarbejderne, så personalerummene er bedst placeret centralt men diskret i tæt kontakt med fællesstuer og fælles køkken. Personalerummene skal kunne aflukkes med persienner eller gardiner for at hindre følelsen af overvågning og sikre, at faglig dialog kan foregå uforstyrret.

10. Vinterhaver forlænger muligheden for 'udeophold' i grønne, lægivende og varme omgivelser med dyr og planter og havesysler.

09. Dec 2013 kl. 08:05