foo

Udearealerne

Hvordan kan der skabes velfungerende samspil mellem ude og inde, og hvordan kan der skabes attraktive invitationer til udeophold? Hvordan kan der indrettes små rum og kroge i haven? Hvordan kan beplantningen også rykke inden for? .Hvordan kan der tænkes i hjemlig skala på parkeringspladsen? 

Designprincipper

1. Udendørs siddepladser, med mulighed for læ og ly for vejret, og hvor man kan sidde med bygningen i ryggen, er oplagte at indpasse i mellemzonen mellem bygning og have.

2. Ved at disponere haverummene i forhold til aktive naboer som fx børneinstitutioner, skoler, befærdede stier og pladser skabes oplevelser og aktivitet for beboerne.

Ved at bruge vegetationsdækning og espalier på facaderne reguleres klimaet indendørs, og der skærmes for solen samtidig med, at beboerne får udsigt til blomster og fugleliv.

09. Dec 2013 kl. 11:01