foo

Strategiske designudfordringer i plejeboligen

Her beskrives en række mere komplicerede strategiske udfordringer og overvejelser, der typisk vil indgå i forbindelse med etableringen af et nyt plejeboligkompleks eller større bygningsfysiske forandringer af eksisterende plejeboliger – og oplister en række spørgsmål, overvejelser og dilemmaer, som alle plejeboligens forandringsagenter bør forholde sig til og søge lokale svar på. Eksempelvis hvordan plejeboliger kan indrettes til ældre med meget forskellige behov og forudsætninger, hvordan overgangen til plejeboligen kan lettes for den ældre og de nærmeste pårørende; hvordan plejeboligen kan indrettes så den fungerer som arbejdsplads og som ramme for pleje og omsorg, eller hvordan velfærdsteknologi kan bidrage til at lette plejeopgaven, styrke de ældre beboeres selvhjulpenhed og fastholde deres sociale kontakter.

Se alle de strategiske designudfordringer her:

04. Apr 2014 kl. 10:40